Information om avgiftsberäkning 2023

Det finns en maxtaxa för hur mycket du ska betala i avgift för äldreomsorg. För 2023 är maxtaxan 2 359 kr per månad. Kost och hyra ingår inte i maxtaxa. Vill du få din avgift inviduellt beräknad behöver du årligen skicka in en inkomstförfrågan.

Viktigt information för inkomstförfrågan 2023:

 • Nytt för i år 2023 är att du som vill skicka in en inkomstförfrågan behöver skicka in din deklaration för 2022 som underlag för inkomst. Deklarationen kommer till dig under mars månad och kan sedan bifogas med din inkomstförfrågan.
  I och med detta vill vi att du väntar med att skicka in din inkomstförfrågan tills dess att du har fått din deklaration.
 • Bifogas inte din deklaration kan vi inte heller göra en beräkning av ditt avgiftsutrymme och vi kommer att skicka tillbaka inkomstförfrågan till dig med information om att invänta deklarationen.
 • Sista dag för dig som vill inkomma med en inkomstförfrågan för 2023 är 30 april. Skickar du inte in en inkomstförfrågan beräknas du från maj enligt maxtaxa.

Hur påverkas din avgift fram tills att du har skickat in en inkomstförfrågan för 2023?

 • Precis som tidigare år finns en maxtaxa som årligen räknas upp. Maxtaxa för dina insatser år 2023 är 2 359 kr per månad (exkl. kost och hyra).
 • Fram tills dess att vi gjort en ny avgiftsberäkning för år 2023 så kommer du som hade maxtaxa år 2022 fortsatt ha maxtaxa år 2023. 
 • Avgiftsberäkningen för 2022 kommer att användas fram tills att den nya beräkningen görs.

När du har fått din deklaration:

 • Efter att du har fått din deklaration men senast 30 april 2023 kommer du behöva skicka in en ny inkomstförfrågan, med deklarationen som underlag, för att vi ska kunna beräkna din nya avgift för resterande del av år 2023.
 • Om du väljer att inte skicka in en inkomstförfrågan 2023 kommer du betala för de insatser som har utförts under aktuell månad, högst maxtaxa 2 359 kr (exkl. kost och hyra).
 • Väljer du att skicka in inkomstförfrågan vid ett senare tillfälle gäller beräkningen från och med den månaden blanketten inkommer. Avgiften reduceras inte retroaktivt.

Beräkning av avgift

Om du vill att vi ska göra en beräkning av ditt avgiftsutrymme (din möjlighet
att betala för dina insatser) måste inkomstuppgifter lämnas till oss via blanketten inkomstförfrågan.

Avgiftsutrymme

Utifrån inkomstförfrågan beräknas ditt avgiftsutrymme fram. Avgiftsutrymmet visar vilken avgift du kan betala för de insatser du är beviljad från biståndsenheten.

Beräkning

Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
= AVGIFTSUTRYMME

Inkomst

Som inkomst räknas pensioner, lön, sjukpenning, ränteinkomster, ersättningar och bostadstillägg för innevarande år. Uppgifterna fylls i före skatt och vi gör en skatteuträkning vid avgiftsberäkningen.

Bostadskostnad

Bostadskostnad för lägenhet är hyran eller avgiften till bostadsrättsförening.

Bostadskostnad för egen fastighet räknas ut med schablon per kvadratmeter.

Om du har bostadslån räknar vi med 70 procent av räntan som bostadskostnad.

Dubbla boendekostnader

Vid flytt till ett särskilt boende kan du som bott i ensamhushåll ansöka om att beräkningen av omvårdnadsavgift ska inkludera kostnad för den gamla bostaden under maximalt tre månader.

Bostadstillägg

Vid flytt till ett särskilt boende kan det vara klokt att ansöka om bostadstillägg (BTP). Makar där den ena har flyttat till särskilt boende kan ansöka var och en för respektive bostad.

Ansökan gör du till Pensionsmyndigheten.


Pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Minimibelopp

Minimibeloppet är lagstadgat och baserat på konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för:

 • livsmedel, kläder, skor
 • fritid, hygien
 • dagstidning, telefon
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler, husgeråd
 • läkemedel

År 2023 är minimibeloppet för personer över 65 år 5 279 kr per månad för makar och sammanboende samt 6 470 kr per månad för ensamboende.

Ett individuellt tillägg av minimibeloppet kan göras om du exempelvis har kostnader för god man.

Ensamboende eller gift

Vi beräknar alltid så fördelaktigt som möjligt för dig som enskild. Har du en make/maka, sambo eller registrerat partnerskap kan vi lägga till denna person i inkomstberäkningen.

Vi väljer sedan att ta med denna person eller ej beroende på vilket som gynnar dig som enskild mest i en avgiftsberäkning.

Ny beräkning varje år

Varje nytt år ska en ny inkomstförfrågan skickas in om du vill att vi gör en individuell beräkning för innevarande år. Inkomstförfrågan skickas in via hemsidan eller skrivs ut och postas till avgiftshandläggarna på kommunen.

Nytt för år 2023 är att du ska skicka med din deklaration för 2022 som underlag.

Om inkomstförfrågan ej inkommer tillämpas maxtaxa för dina beviljade insatser.

Ändring av avgiftsbeslut

Om något av dina förhållanden som angetts på Inkomstförfrågan ändras under året ska du meddela det till avgiftshandläggaren.

Överklagan

Du har rätt att överklaga ditt avgiftsbeslut till förvaltningsrätten.

Det ska ske skriftligen till biståndsenheten äldre senast fem veckor efter du har fått beslutet skickat till dig.

Om du behöver hjälp att överklaga kontaktar du en avgiftshandläggare.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare på biståndsenheten.

Telefonnummer: 08 570 470 00

E-post: bistand.admin@varmdo.se