Stöd vid demens

​Stimulans och social samvaro är viktigt vid en demenssjukdom. I kommunen finns dagvård, avlösarservice, demensboende och avlösning som ett stöd.

Omkring 150 000 personer lider av någon demenssjukdom i Sverige idag. Det är viktigt att komma till utredning så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, så att behandling kan påbörjas innan sjukdomen förvärras.

För att få utredning av minnessvårigheter och misstänkt demenssjukdom kan du själv eller en anhörig kontakta din vårdcentral. På vårdcentralen påbörjas en utredning, och i vissa fall remitteras du vidare till specialistklinik för vidare utredning.

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan kan du vända dig till om du behöver rådgivning om demenssjukdom. Du som vill ha kontakt eller mer information är välkommen att söka demenssjuksköterskan på telefon: 08-570 476 13.

Vid kontakt med anhörigsamordnare och demenssjuksköterska sker ingen registrering eller journalföring och vi har tystnadsplikt. Stödet är kostnadsfritt.

Rådgivning kvällstid torsdagar 17.00-18.30 för anhöriga till personer med demenssjukdom

Rådgivningen på torsdagar är framför allt riktat till förvärvsarbetande anhöriga som inte har möjlighet att ringa på dagtid. Nu finns det möjlighet att boka in samtalstid med demenssjuksköterska via telefon eller via möte , kvällstid på torsdagar.

Rådgivningen kan handla om information om sjukdomen och dess konsekvenser. Vi kan tala om oro, rädsla och dåligt samvete, frågor om symtom och behandling . ”Tänker jag rätt, när jag gör/säger så här?” ”Vad är nästa steg” tex.?

Telefon: 08-570 476 13.

Dagvård

För personer som har demenssjukdom och bor i sitt ordinarie hem, finns dagvård. Målsättningen är att ge gästerna en social gemenskap och att stimulera till aktivitet för att kunna behålla de fysiska, psykiska och intellektuella funktionerna så länge som möjligt. Verksamheten ska dessutom underlätta för anhöriga och närstående genom avlösning och stöd.

Dagvård bedrivs på Daghöjden vid Värmdö kyrka, Dagskär på Djuröhemmet och Solrosbacken på Ljungs äldreboende.

Särskilt boende för äldre

Alla särskilda boenden för äldre har speciella avdelningar för personer med demenssjukdom.