Tillfällig vistelse i Värmdö kommun

Om du tillfälligt vistas i Värmdö kommun och har behov av hjälp i hemmet ska du ha ett beslut om hemtjänst och/eller trygghetslarm från din kommun där du är folkbokförd.

Hemtjänst

Vistas du tillfälligt i exempelvis ditt fritidsboende i Värmdö kommun och behöver hemtjänst eller ett trygghetslarm?

Om du är äldre eller har en funktionsvariation och behöver tillfällig hemtjänst i Värmdö kommun ska du ta kontakt med biståndshandläggare i din folkbokföringskommun för att ansöka om insatser. Det är folkbokföringskommunen som fattar beslut om insatser och sedan kontaktar biståndsenheten i Värmdö kommun för hjälp med att verkställa insatserna.

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel eller hjälp med mediciner under din tillfälliga vistelse?

Då ska du kontakta din husläkamottagning eller arbetsterapuet i din folkbokföringskommun. Det är din husläkare eller arbetsterapeut som ansvarar för att planera din eventuella hemsjukvård och dina hjälpmedel under din vistelse i Värmdö kommun. Om du redan har hjälpmedel ansvarar du för att ta med dessa till den adress där du kommer att vistas tillfälligt.

För biståndshandläggare i andra kommuner

Information för biståndshandläggare i andra kommuner