Tillfällig vistelse i Värmdö kommun

Om du tillfälligt vistas i Värmdö kommun och har behov av hjälp i hemmet ska du ha ett beslut om hemtjänst och/eller trygghetslarm från din kommun där du är folkbokförd.

Hemtjänst

Vistas du tillfälligt i exempelvis ditt fritidsboende i Värmdö kommun och behöver hemtjänst eller ett trygghetslarm?

Om du är äldre eller har en funktionsvariation och behöver tillfällig hemtjänst i Värmdö kommun ska du ta kontakt med biståndshandläggare i din folkbokföringskommun för att ansöka om insatser. Det är folkbokföringskommunen som fattar beslut om insatser och sedan kontaktar biståndsenheten i Värmdö kommun för hjälp med att verkställa insatserna.

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel eller hjälp med mediciner under din tillfälliga vistelse?

Då ska du kontakta din husläkamottagning eller arbetsterapuet i din folkbokföringskommun. Det är din husläkare eller arbetsterapeut som ansvarar för att planera din eventuella hemsjukvård och dina hjälpmedel under din vistelse i Värmdö kommun. Om du redan har hjälpmedel ansvarar du för att ta med dessa till den adress där du kommer att vistas tillfälligt.

Val av hemtjänstutförare

Du behöver själv välja en hemtjänstutförare som kommer utföra uppdraget under din tillfälliga vistelse i Värmdö kommun.

Läs mer om hemtjänst och utförare
Om du inte har valt någon utförare i beställningen av insatser som skickas från din folkbokföringskommun till oss på Värmdö kommun, så utses utföraren enligt gällande turordningslista.

För biståndshandläggare i andra kommuner

Information för biståndshandläggare i andra kommuner