För biståndshandläggare i andra kommuner

För att på bästa sätt kunna tillgodose omsorgsbehovet för de personer som tillfälligt vistas i Värmdö kommun behövs planering och samverkan mellan bosättningskommun och vistelsekommun.

Viktigt att tänka på!

  • Bosättningskommunens beslutade insatser måste vara anpassade till förutsättningarna i bostaden för den tillfälliga vistelsen.
  • Beställning från bosättningskommunens verksamhetssystem ska skickas tillsammans med vår blankett beställning gällande tillfällig vistelse.
  • Beställning skall inkomma 14 dagar innan insatserna ska påbörjas.
  • I Värmdö kommun har vi kundval. Val av hemtjänstutförare ska framgå på beställning från bosättningskommunen.
  • Bosättningskommunens primärvård ansvarar för att beställa hälso- och sjukvårdsinsatser samt hjälpmedel/hemrehabilitering under den tillfälliga vistelsen.
  • Ska en person ha trygghetslarm på en ö så ska det finnas en ringkedja på tre personer som
    alltid kan svara på ett larm, hemtjänsten åker inte på larm på öar.
  • Bosättningskommunen informerar den enskilde som har blivit beviljad ett trygghetslarm om att larmet måste lämnas tillbaka till hemtjänstutförare när den tillfälliga vistelsen är avslutad.
  • Beslut som inte går att verkställa ska rapporteras till IVO. Denna rapport ska bosättningskommunen göra då det är de som fattat beslutet.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare på Värmdö kommun.

Telefonnummer: 08 570 470 00

E-post: bistand.admin@varmdo.se

Faxnummer: 08 570 471 10