Anhörigstöd LSS

Du som vårdar eller stödjer en närstående som har psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd från kommunen.

Anhöriga/närstående kan vara någon i familjen, släkting men även en vän eller granne.

Det är oftast en självklarhet att ställa upp när någon står en nära behöver hjälp och stöd. För att orka kan man ibland behöva eget stöd då det inte är ovanligt att känna oro, stress, sorg, trötthet och en känsla av ensamhet.

Anhörigstödet är kostnadsfritt och sker under tysnadsplikt.

Det här erbjuder kommunen

  • Samtal av avlastande och vägledande karaktär, via telefon, över länk eller fysiskt möte.
  • Telefontid två gånger i veckan.
  • Möjlighet till tidsbokning via telefon eller e-post.

Telefontid har vi tisdagar klockan 16:00 - 17:00 och torsdagar klockan 17:00 - 18:00.

Innan det blir för tungt, ta kontakt med anhörigstödet!

Kontakt

Jenny Karlsson
Anhörigkonsulent
08-570 471 21
anhorigstod@varmdo.se