Avgifter LSS

Här hittar du avgifter för personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.

LSS, lagen om stöd och service

Korttidsvistelse utanför hemmet

Kost vid korttidsvistelse/kollo för barn och unga:

Under 16 år 80 kr per dygn.

Från 16 år 110 kr per dygn.

Daglig verksamhet

Kost 68 kr per dygn (LSS-beslut inkl. moms)

Ovanstående insatser kan ej reduceras.


Placerade barn

Upp till den månad då barnet fyllt 11 år 1 673 kr /månad.

Från 11 år upp till den månad barnet fyllt 15 år 1 823 kr /månad.

Över 15 år 2 223 kr /månad.

Avgifter för placerade barn kan reduceras genom individuell beräkning av avgiftsutrymme.
Kontakta avgiftshandläggare för att få ett beräkningsunderlag/inkomstförfrågan.

Hur avgifter faktureras

Alla avgifter utom hyra faktureras månaden efter insatsen är utförd.

Avgift för hyra faktureras i förskott.

Önskar du autogiro?

Du kan ansöka om att få dina fakturor från biståndsenheten Värmdö kommun via autogiro.

Mer information om autogiro Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare på Värmdö kommun.

Telefonnummer: 08 570 470 00

E-post: bistand.admin@varmdo.se