Ekhaga

Ekhaga är en daglig verksamhet där deltagarna utför arbetsuppgifter till kommunen.

Driftform: Kommunal regi

Huvudsakliga uppgifterna:

Dela ut kommunens internpost till verksamheter inom Gustavsberg. Gå miljörunda och plocka skräp. Deltagarna följer ett årshjul där årets olika traditioner och högtider tas i beaktande och uppmärksammas. Varje deltagare har sitt veckoschema. Förutom kommunens åtaganden, jobbar man med kulturtema, besöker biblioteket eller gör andra utflykter som gruppen enats om. Varje vecka ligger ett pass gymnastik på schemat.

Lokaler

Enplanshus med trädgård beläget i centrala Gustavsberg. Lokalerna är ej handikappanpassade. En kortare trappa leder upp till entrén. Det finns ett mindre kök där deltagarna kan värma upp sin lunchmat.


Adress: Skärgårdsvägen 7, 134 30, Gustavsberg

Verksamhetsansvarig: Päivi Suomivirta

Telefon: 08 570 483 27

Epost: Paivi.suomivirta@varmdo.se

Tf Gruppchef: Maria Stokstad Tf Gruppchef

Telefon: 08 570 475 95

E-post: maria.stokstad@varmdo.se

Antal platser: 7 platser

Målgrupp: LSS Lindrig till måttlig funktionsnedsättning, personkrets 1.