Funkiskraft

Vår verksamhet riktar sig till dig som är mellan 18 och 65 år och omfattas av lagen om stöd och service (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Metoden Supported Training/Supported Employment utgör grunden för vårt arbetssätt.

Driftform: Kommunal regi

Välkommen till Funkiskraft!

Funkiskraft skall verka för att personer med funktionsvariationer erbjuds möjlighet till den öppna arbetsmarknaden. Vi erbjuder individuell kartläggning, matchning och handledning för att hitta en anpassad och utvecklande arbetsplats eller praktikplats. Vårt mål är att du ska få en meningsfull sysselsättning på en arbetsplats samt möjlighet att utveckla din arbetsförmåga.

  • Kartläggning innebär att vi tillsammans tar reda på dina kunskaper, förmågor och önskemål genom en intervju.
  • Matchning innebär att vi efter kartläggning matchar dina önskemål bland våra samarbetspartners. Våra samarbetspartners finns inom kommunen och näringslivet. Vi finns på Värmdö men även i andra delar av Stockholm.
  • Individuell handledning innebär att vi stöttar deltagare och personal på plats kontinuerligt med handledare från Funkiskraft. Vi följer upp och utvärderar tillsammans.


Lokaler: Skogsbo/Kommunhuset
Adress: Skogsbovägen 9-11, 134 81 Gustavsberg
Verksamhetsansvarig: Therese Malm
Telefon: 08 570 470 78
Epost: therese.malm@varmdo.se

Målgrupp: LSS Lindrig till måttlig funktionsnedsättning, personkrets 1.