Trädgårdsgrupper

Driftform: Kommunal regi

Trädgårdsgruppen och mobila trädgårdsteamet

Trädgårdsarbete och snöskottning runt Gustavsgården (Äldreboende). Plantering och försäljning av plantor, enklare vaktmästeriarbete, föreningsarbete. Djurgårdens djurkyrkogård – trädgårdsarbete mm.

Det finns även en mobil arbetsgrupp som utför park och markarbete kring våra verksamheter. Hantering grovsopor. Hugger och sågar ved på Älvsby gård. Föreningsarbete för blivande kooperatörer. Deltagarna har möjlighet att hålla föreläsningar om hur det är att leva med en funktionsnedsättning.


Adress: Trallbanevägen 3, 134 43 Gustavsberg
Verksamhetsansvarig: Päivi Suomivirta
Telefon: 08 570 483 27
Epost:
Paivi.suomivirta@varmdo.se

Tf Gruppchef: Maria Stokstad Tf Gruppchef
Telefon: 08 570 475 95
Epost:
maria.stokstad@varmdo.se
Antal platser: 12 platser

Målgrupp: LSS Lindrig till måttlig funktionsnedsättning, personkrets 1.