Värmdö daglig verksamhet

Värmdö daglig verksamhet riktar sig till dig med måttliga eller omfattande omvårdnadsbehov och är en av Värmdö kommuns dagliga verksamheter.

Driftform: Kommunal regi

Välkommen till Värmdö dagliga verksamhet!

Vi vill utvecklas tillsammans med dig, och vi låter den mänskliga mångfalden få plats.

På Värmdö dagliga verksamhet ägnar vi oss åt friskvård genom dagliga promenader, sittgympa på morgonen och skumpagympa på eftermiddagen. Vi arbetar med individuell anpassning.

Hos oss finns naturen runt knuten och vi låter den bli en del av vår vardag. Arbetsuppgifterna anpassar vi efter säsong. Vi använder även vår trädgård där varje individ bidrar med det som passar, och deltagarna får vara med hela vägen från ett litet frö till en ståtlig växt.

Vi bakar tillsammans och producerar egen saft till försäljning av våra egna bär.

Musiken betyder mycket för många människor, så även för oss på Värmdö dagliga verksamhet. Vi ägnar oss åt musik genom teckensång, samarbete med en musikpedagog på musikens hus och ibland har vi även karaoke som fredagskul på enheten.

Fasetten

Fasetten vänder sig till dig med autismspektrumtillstånd med ett utmanande beteende och som har extra stort behov av tydliggörande pedagogik och en välstrukturerad vardag.

I den här gruppen är du till stor del ute och hjälper till i kommunen, bland annat med att hämta och lämna internpost på olika förskolor, handla och sopsortera. Här har du även aktiviteter som musik, bad, bakning, data och sjukgymnastik samt utflykter enligt ett individuellt strukturerat schema. I personalgruppen jobbar vi med ett lågaffektivt bemötande för att bemöta dig på bästa sätt och använder oss av Ipads i arbetet för att hjälpa dig att göra din dag ska bli så begriplig som möjligt.

Verksamheten är belägen i en fantastisk närmiljö med skog och mark runt knuten. I direkt anslutning finns många fina lättillgängliga gångstråk.

I verksamhetens rymliga och vackra trädgård kan du njuta av årstidernas växlingar och det är lätt att ta sig fram längs trädgårdens gångar.

Allmänna kommunikationer till och från verksamheten är goda vilket gör det enkelt för oss att ta oss ut på olika utflykter.

Lokaler:

Verksamhetslokalerna är funktionsanpassade och ligger på ett plan.

Adress: Björnskogsvägen 39. 134 35 Gustavsberg.

Enhetschef: Therese Malm

Telefonnummer: 08-570 470 78

E-post: therese.malm@varmdo.se

Målgrupp: Personkrets 1

Antal platser: 32

Kontakta Värmdö daglig verksamhet

Kontaktinformation

LSS-handläggare
Bistånd LSS, Biståndsavdelningen

Växel: 08-570 470 00