Värmdö daglig verksamhet

Värmdö daglig verksamhet riktar sig till dig med måttliga eller omfattande omvårdnadsbehov och är en av Värmdö kommuns dagliga verksamheter.

Driftform: Kommunal regi

Skärgårdsverkstan

Här får du uppleva och delta i upplevelsebaserade aktiviteter som bakning, högläsning, musikpedagogik, media och data, men även uppleva och vara i något av våra fina sinnesrum. Du kommer också att utöva konst, kommunikationsträning samt återvinning och utflykter.

Skapa service

På skapa service är du en del av en social gemenskap och tillsammans samtalar vi mycket om det som sker i gruppen men även om händelser som sker i samhället. i stort vi har veckomöten för hela vår verksamhet där du kan diskutera om vad som är viktigt för dig. Du kan arbeta i vår utemiljö med uppgifter inom trädgårdsarbete. Vi utför lättare snickeriarbeten och vaktmästaruppdrag. Du kan även utföra en del få arbeta i vårt mottagningskök. I skapa gruppen arbetar vi med konst efter dina förmågor och intressen.

Fasetten

I den här gruppen är du till stor del ute och hjälper till i kommunen, bland annat med att hämta och lämna internpost på olika förskolor, handla och sopsortera.

Här har du även aktiviteter som musik, bad, bakning, data och sjukgymnastik samt utflykter enligt ett individuellt strukturerat schema. I personalgruppen jobbar vi med ett lågaffektivt bemötande för att bemöta dig på bästa sätt och använder oss av Ipads i arbetet för att hjälpa dig att göra din dag ska bli så begriplig som möjligt.

Lokaler:

Verksamhetslokalerna är funktionsanpassade och ligger på ett plan.

Adress: Björnskogsvägen 39. 134 35 Gustavsberg.

Verksamhetsansvarig: under rekrytering

tf gruppchefer: Christina Fransson och Göran Tornevik

Målgrupp: Personkrets 1

Skärgårdsverkstan vänder sig till dig med omfattande vård- och omsorgsbehov.
Fasetten vänder sig till dig inom autismspektrumtillstånd. Skapa service vänder sig till dig som har en utvecklingsstörning.

Antal platser: 32

Kontakta Värmdö daglig verksamhet

Kontaktinformation

LSS-handläggare
Bistånd LSS, Biståndsavdelningen

Växel 08-570 470 00