Korttidshem för barn och unga

Barn och unga med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare kan få hjälp i form av miljöombyte och avlastning på Värmdö korttidshem. Du som bor på korttidshemmet kan vara upp till 21 år.

Boende på korttidshem beviljas av din biståndshandläggare, som också beviljar antalet dygn du får vistas där. Vistelsen kan vara kontinuerlig.

Så ser det ut på korttidshemmet

Korttidshemmet är en stor lägenhet som ligger på markplan, belägen i ett lugnt bostadsområde med närhet till fina utemiljöer och goda bussförbindelser. Korttidshemmet eftersträvar en hemlik miljö i anpassade lokaler.

Värmdö korttidshem har plats för sex personer åt gången, alla barn/ungdomar har eget rum under deras korttidsvistelse. Utöver de sex rummen finns det ett litet musikrum, ett stort allrum och kök samt tvättstuga och personalutrymmen. I två av rummen finns traverser/takliftar, likaså i båda badrummen och i allrummet.

Korttidshemmet är en stor lägenhet som ligger på markplan, belägen i ett lugnt bostadsområde med närhet till fina utemiljöer och goda bussförbindelser. Korttidshemmet eftersträvar en hemlik miljö i anpassade lokaler.

Värmdö korttidshem har plats för sex personer åt gången, alla barn/ungdomar har eget rum under deras korttidsvistelse. Utöver de sex rummen finns det ett litet musikrum, ett stort allrum och kök samt tvättstuga och personalutrymmen. I två av rummen finns traverser/takliftar, likaså i båda badrummen och i allrummet.

Personal

På Värmdö korttidshem arbetar personalen enligt ett schema utifrån hur behoven och bokningarna ser ut. All matlagning sker på korttidshemmet.

Stöd och omsorg

Korttidshemmet arbetar utifrån varje barns och ungdoms genomförandeplan som är utarbetad efter var och ens behov. Som barn/ungdom och vårdnadshavare får du en stödperson utsedd till dig/er som kommer att vara er speciella kontakt i personalgruppen. Korttidshemmet samarbetar även med personens nätverk utifrån önskemål och behov.

Aktiviteter

Värmdö korttidshem har som målsättning att erbjuda dig en meningsfull, avkopplande och rolig vistelse. På vardagarna planeras oftast inga speciella aktiviteter, utifrån att du kanske har läxor att göra eller behöver samla kraft till kommande skoldag. Under helgerna försöker man alltid att hitta på något speciellt som önskats eller är populärt. Det kan vara på hemmaplan i någon rolig lekpark, grilla korv ute, besöka djuraffären i centrum eller kanske ett biobesök eller besök på museum. Korttidshemmet eftersträvar att få bra gruppsammansättningar där du får socialt utbyte med övriga barn och ungdomar.

Kontakt

Enhetschef Helene Homanen Kristiansson
08-570 475 07
helene.homanen-kristiansson@varmdo.se

Gruppchef
Vakant

Värmdö korttidshem
Kullsvedsvägen 31A, nedre plan
139 32 Värmdö
08 - 570 225 03

Mer information


Korttidsverksamhet