Överklaga biståndsbeslut

Får du helt eller delvis avslag har du rätt att överklaga. Det är inte svårt att överklaga ett beslut om du är missnöjd. Så tveka inte att överklaga om du känner dig missnöjd med ett beslut. Du får information av din handläggare hur du ska göra.

Du kan överklaga

  • Om du inte beviljas något stöd/bistånd alls.
  • Om du beviljas mindre stöd/bistånd än du ansökt om.

Hur går det till att överklaga

Lämna in ett skriftligt överklagande till kommunen, senast tre veckor efter du fått ditt biståndsbeslut. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.

Skriv vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Du ska själv skriva din namnteckning på överklagandet, det vill säga underteckna. Det är inte giltigt om någon annan undertecknar. Kontakta din handläggare om du behöver hjälp att överklaga.

Lämna överklagande till handläggare som fattat beslutet

Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar rätten ärendet och fattar ett beslut, det vill säga avkunnar en dom.

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

 

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se