Personlig assistent

Du som har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Det innebär att assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet och hjälper dig med dina grundläggande behov.

Stödet utformas efter dina behov och ges av ett begränsat antal personer. Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, exempelvis kommunen eller privat företag. Du kan även få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för dina assistenter. Oavsett vilken form du väljer har du alltid rätt att bestämma när, hur och vem du får stöd av.

För att få ta del av denna insats måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ha behov av hjälp med de grundläggande behoven som exempelvis personlig hygien, kommunikation, toalettbesök, på- och avklädning och inta måltider. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Ansök om personlig assistans

Du ansöker om personlig assistans hos kommunens LSS-handläggare, som du kontaktar via komunens servicecenter.

Kontakta servicecenter


Om du har en så omfattande funktionsnedsättning så att du beviljats personlig assistans mer än 20 timmar per vecka, kan du ansöka om statlig assistansersättning enligt Lagen om assistansersättning (SFB) från Försäkringskassan. Personlig assistans måste beviljas före 66-årsdagen.

Personlig assistans genom kommunen

Värmdö kommun kan erbjuda personliga assistenter. En träff ordnas där du får information om vad det innebär att få personlig assistans genom kommunen. Vi går igenom ditt stödbehov, schema, om det finns anhöriga som ska anställas med mera. Vi skriver sedan tillsammans ett avtal. Kommunen ansvarar sedan för rekrytering, anställning, schemaläggning, vikarier, omkostnadsersättning, arbetsledning, löneutbetalning och administration.

Mer om den kommunala personliga assistansen