Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till tillsyn när föräldrarna arbetar.

En förlängd fritidsverksamhet

Korttidstillsynen är en förlängd fritidshemsverksamhet och ges före och efter skolan eller under skolloven.

Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera och innehållet formas efter dina behov.

Ansökan sker till biståndshandläggare. Korttidstillsynen är kostnadsfri men du betalar en avgift för mat.

För att få korttidstillsyn måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.