Uppföljning av LSS-verksamheterRegi
Regi
Insats
Insats


Om korttidsvistelse kryssats i, har utföraren kapacitet att ta emot brukare dygnet runt, årets alla dagar:
Om korttidsvistelse kryssats i, har utföraren kapacitet att ta emot brukare dygnet runt, årets alla dagar:


Målgrupp
Målgrupp
EKONOMI OCH ADMINISTRATION
EKONOMI OCH ADMINISTRATIONLEDNING OCH PERSONAL
LEDNING OCH PERSONAL


DOKUMENTATION: Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, inlåst i brandsäkert skåp och/ eller på säker server
DOKUMENTATION: Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, inlåst i brandsäkert skåp och/ eller på säker server


Genomförandeplan finns för samtliga brukare
Genomförandeplan finns för samtliga brukare


Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen
Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen


Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år
Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per årKVALITETSLEDNINGSSYSTEM
KVALITETSLEDNINGSSYSTEM


Ledningssystemet omfattar:
Ledningssystemet omfattar:Verksamheten har:
Verksamheten har:EGNA MEDEL OCH NYCKLAR: Verksamheten hanterar brukares egna medel:
EGNA MEDEL OCH NYCKLAR: Verksamheten hanterar brukares egna medel:Verksamheten hanterar nycklar till brukares rum/lägenhet.
Verksamheten hanterar nycklar till brukares rum/lägenhet.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDHar hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper i att dokumentera i befintligt journalsystem säkerställts?
Har hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper i att dokumentera i befintligt journalsystem säkerställts?


Egenkontroll på dokumentation genomförs genom:
Egenkontroll på dokumentation genomförs genom:

ARBETSSÄTT
ARBETSSÄTT
BRUKARINFLYTANDE: Verksamheten har brukarråd/möte
BRUKARINFLYTANDE: Verksamheten har brukarråd/möte
MENINGSFULL TILLVARO: Erbjuds planerade individuella aktiviteter med brukare?
MENINGSFULL TILLVARO: Erbjuds planerade individuella aktiviteter med brukare?


Erbjuds gemensamma aktiviteter och utflykter?
Erbjuds gemensamma aktiviteter och utflykter?HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING:
HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING:
KOST
KOST

HYGIEN OCH SMITTSKYDD: Personal stöttar brukarna med personlig hygien:
HYGIEN OCH SMITTSKYDD: Personal stöttar brukarna med personlig hygien:
SÄKERHET: I händelse av kris finns det uppdaterad:
SÄKERHET: I händelse av kris finns det uppdaterad:
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (enligt lag2003:778 om skydd mot olyckor 2 kap. 2§)
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (enligt lag2003:778 om skydd mot olyckor 2 kap. 2§)