Coronaviruset - lägesbilden i Värmdö

Värmdö kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du senaste nationella råden och efter dessa finner du nytt kring utvecklingen i kommunen samt information om förskola, skola, vård och omsorg. Sidorna uppdateras kontinuerligt och du kan alltid nå hit snabbt via adressen www.varmdo.se/corona

Skärpta nationella råd

Regeringen skärper en rad restriktioner. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20:00 eller innan klockan 11:00. Gäller från 24 december. Se förordningen om alkoholförsäljning på svenskforfattningssamling.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Maximalt antal personer som får besöka köpcentrum, större butiker, gym etcetera begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom sta-t, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Fler gällande råd från 14 december

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Hålla en god handhygien
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp


Mer om nationella råd på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tillfällig Covid-19-lag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Läs mer om den nya lagen via Länsstyrelsen.

Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)länk till annan webbplats

Vaccination

Nu har vaccinering av kommunens invånare startat. Samtliga äldre på Värmdös äldreboende kommer att ha fått sin första dos under vecka ett. Inom närmsta veckorna kommer även äldre med hemtjänst, boende inom LSS och personlig assistans att erbjudas vaccin, samt samtliga medarbetare inom vård- och omsorg. Läs mer om den nationella prioriteringsordningen för vaccin nedan.

Vad gäller?

 • Alla över 18 år kommer att bli erbjudna vaccin.
 • Man kan inte själv boka tid, det sker utifrån bestämd prioriteringsordning av ansvariga myndigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm kan det ta upp till ett år innan alla invånare blivit erbjudna vaccin.
 • Nationella prioriteringar avgör vilka som först kommer att erbjudas vaccination, se länk nedan. I Stockholms län är det Region Stockholm som ansvarar för samordningen och planeringen av vaccinationen.
 • Det är avgiftsfritt.
 • Alla kommer att behöva två doser av vaccinet.
 • Korrekt och säker information om vad som gäller finns samlad på 1177 Vårdguiden, se länk nedan. Sidan uppdateras löpande.
 • Under tiden som vaccinationen pågår kommer alla i samhället att behöva fortsätta följa råd och restriktioner för att minska smittspridningen.

Håll dig uppdaterad

Viktig information uppdateras kontinuerligt på 1177.se, där finns information på flera språk också tillgängligt.

Om vaccin mot covid-19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlad information och rekommendationer kring vaccination från Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens samlade sida om covid-19 vaccinationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om nationell prioriteringsordning från Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationer för vaccination mot länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här gör Värmdö kommun

För kultur- och fritidsverksamhet

Utifrån de tillskärpta råd och restriktioner som gäller håller stora delar av våra verksamheter inom kultur- och fritidsområdet stängt. Gustavsbergsbadet kommer att hålla stängt fram till den 24 januari 2021.

Från måndag 18 januari kommer dock vi och övriga kommuner i regionen att öppna upp för organiserad utomhusträning i mindre grupper på våra anläggningar. Redan från den 16/1 blir det dessutom tillåtet med organiserad verksamhet i skog och mark, vilket bland annat inkluderar skidåkning i kommunens dragna skidspår. Öppningen går i linje med den nya rekommendationen om utomhusidrott som Region Stockholms smittskyddsläkare gett, där länets kommuner och myndigheter kommit överens om att åter börja öppna upp för organiserad utomhusträning i mindre grupp.

I korthet betyder detta att:

 • Föreningar tillåts starta upp med organiserad träning utomhus i mindre grupper (under förutsättning att det kan genomföras i enlighet Folkhälsomyndighetens information)
 • Från och med den 16/1 är organiserad träning utomhus möjlig i skog och mark, exempelvis i våra skid- och motionsspår
 • Från och med den 18/1 öppnar kommunen upp sina anläggningarna för organiserad utomhusidrott.

Läs mer om vad som gäller här

För skola och förskola

De flesta av kommunens grundskolor och förskolor håller öppet som vanligt. Distansundervisningen för årskurserna 7 till 9 på kommunens högstadieskolor förlängs dock till och med den 15 januari. Från och med den 18 januari kommer sedan en kombination av närundervisning (undervisning på plats) och distansundervisning bli aktuellt. Kullsvedsskolan, med grundsärskola och KSU grupper, är undantagen från rekommendationen. Kontakta ledningen på respektive skola för mer information.

Öppna förskolan är stängd till och med den 24 januari.

För vård och omsorg

Vi följer aktuella direktiv från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska förhålla oss till smittan. Vi har skapat rutiner och riktlinjer, utifrån rekommendationerna, för att säkerställa ett tryggt arbetssätt för våra medarbetare och en trygg tillvaro för våra brukare. Dessa rutiner och riktlinjer uppdateras löpande när det kommer nya anvisningar från myndigheten.

För företag och föreningar

Se information på separat sida