Provtagning av avloppsvatten

Avloppsvatten från vissa typer av små avloppsanläggningar behöver provtas för att säkerställa att det är tillräckligt rent. I ditt avloppstillstånd står om det finns krav på provtagning av din anläggning och i sådant fall vilka prover som ska tas.

Vissa typer av små avloppsanläggningar behöver provtas för att säkerställa att utgående avloppsvatten är tillräckligt renat.

I ditt avloppstillstånd står det under rubriken villkor om det finns krav på provtagning av din anläggning, hur ofta du behöver provta samt vad som ska provtas.

Vilka prover ska tas?

I ditt tillstånd för avloppsanläggningen står vad som ska provtas. Det är du själv som genomför själva provtagningen.

Generellt är det prover enligt nedan som gäller, men du bör alltid se vad det står i ditt tillstånd för att se vad som gäller för just din anläggning.

Kontroll av reningsverkets/markbäddens funktion ska ske genom provtagning av utgående vatten från anläggningen (efter fosforfällan/markbädden) minst en gång per år.

Proverna ska analyseras med avseende på:

  • pH - mätning av vattnets pH-värde
  • BOD7 - mätning av syreförbrukande ämnen i vattnet
  • tot-P - mätning av den totala mängden fosfor i vattnet
  • tot-N - mätning av den totala mängden kväve i vattnet

Vid begäran eller behov ska bakteriehalt (E. coli och intestinala enterokocker) provtas.

Vem gör analyserna?

Analyserna ska utföras av ackrediterat laboratorium. Resultatet ska journalföras av dig som fastighetsägare och redovisas till bygg- och miljöavdelningen vid förfrågan.

Värmdö kommun har ett avtal med vattenanalysföretaget SYNLAB (före detta ALcontrol) vilket innebär att du kan lämna in prover till kommunen. Observera att du måste använda deras provtagningsutrustning för att kunna lämna in proverna till kommunen.

Du kan också anlita andra företag för provtagning av ditt avloppsvatten.

Observera att du inte kan beställa provtagning av kommunen, utan beställning görs till det företag som utför analysen.

Provtagning via SYNLAB

Beställer du vattenanalys genom SYNLAB kommer provtagningsutrustning att skickas hem till dig. Du kan sedan lämna in ditt avloppsvattenprov till kommunen så skickas det vidare till SYNLAB. Vi tar bara emot vattenprov med professionell utrustning från SYNLAB.

Var noga med att provet är märkt som avloppsvatten. Det är bra om provet är taget så att det blir så kort förvaringstid som möjligt. Du kan även lämna in dina vattenprover på SYNLAB:s inlämningsställen.

Vid frågor om vattenprov kontakta SYNLAB på telefon 013-25 49 91.

SYNLAB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inlämning av avloppsvattenprov till kommunen

Du kan lämna in vattenprover med utrustning från SYNLAB på onsdagar klockan 08:00–14:00 till kommunen. Vid storhelger kan andra tider gälla. 

Proverna lämnas till servicecenter i kommunhuset, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.