Aktuella byggprojekt

Värmdö förtätas, speciellt i centrumområdena. Bebyggelse i Värmdö ska i första hand ske i de fem centrumområdena Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Stavsnäs och Björkås (Djurö centrum).

På sikt kan ytterligare bebyggelse tillkomma i anslutning till dessa områden. I andra hand ska bebyggelsen utvidgas i så kallade prioriterade förändringsområden, därefter i övriga förändringsområden.

Aktuellt

Kommande nyproduktion

 • Gustavsbergsprojektet
  I centrala Gustavsberg byggs det cirka 4000 nya bostäder. Utvecklingen av Gustavsberg är indelat i olika delområden, inom vilka Gustavsbergsprojektet har i uppdrag att ta fram detaljplaner. Detaljplanerna befinner sig i olika skeden, några under genomförande och andra i planeringsskede. I kommunhuset har Gustavsbergsprojektet en utställning. Där finns en modell över hela projektområdet och en över Porslinskvarteren, samt affischer och annan information om planerad utbyggnad. Mer information om planerna finns på gustavsbergsprojektet.selänk till annan webbplats

Kommunala byggprojekt

 • Farstavikensskola/Ekedal
  Renovering och anpassning av skolbyggnaderna inom Ekedal. Start Q3 2018 och beräknas vara klart Q2 2020.
  Om Farstavikens skola/Ekedal
 • Kattholmen etapp 2
  Ombyggnad och anpassning av elverket till restaurang klart Q2 2020.
  Om Projekt Kattholmenöppnas i nytt fönster
 • Charlottendals förskola
  Ny förskola för 160 barn projekteras. Byggstart våren 2019. Beräknas stå klart sommaren 2020.
 • Porslinsfabriken
  Kommunen avser att skapa ett kultur och upplevelsecenter i Gustavsbergs hamn.
 • Skola Charlottendal
  F-9 skola beräknas stå klar i samband med skolstart 2021.
 • Idrottshall Charlottendal
  Beräknas stå klar i samband med skolstart 2021.

Har du frågor om kommunala byggprojekt kontakta projektchef  Björn Hedin eller fastighetschef Bengt Lind på telefon 08-570 470 00 eller mejla fornamn.efternamn@varmdo.se.

Regionala byggprojekt

Flera regionala byggprojekt kommer att beröra Värmdöbor framöver: