Underhållsprojekt Gustavsbergs hamn

Ett underhållsprojekt för Gustavsbergshamn.

Bakgrund

Behovet av en reinvestering var i enlighet med den underhållsplan som finns för ingående fastigheter. Det fanns även önskemål från hyresgäster att renovera trasig och missfärgad fasad.

Syfte

Åtgärdernas syfte var att förlänga livslängden på fastigheterna, bevara riksintresse Gustavsberg och att förbättra miljön för hyresgäster och besökande i området.

Sammanfattning

Första etappen bestod av utvändig renovering av Bistro Gustavsberg samt KB Keramikstudion.

Brännugnshuset (Bistro Gustavsberg): Lagning och målning av putsfasad, fram och baksida. Utvändig renovering och ommålning av samtliga fönster och dörrar.

Verkstaden (KB Keramikstudion): Lagning och målning av putsfasad på gavel. Utvändig renovering och ommålning av samtliga fönster och dörrar.

 

Bild på fasaderna.Förstora bilden

Del av Bistron och Keramikstudion. Innan renovering. Tryck på bilden för att förstora.

Bild på fasaderna efter renoveringen.Förstora bilden

Keramikstudion och Bistron efter renoveringen. Tryck på bilden för att förstora.

 

Andra etappen bestod av utvändig renovering av Porslinsmuséet samt invändig målning av fönster i Gula byggningen.


Bild på invändigt fönster som är ruttet och omålat.Förstora bilden

Fönster i Gula byggningen innan renoveringen. tryck på bilden för att förstora.

Bild på Gula byggningen.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora.


Porslinsmuséet: Lagning av sprickor på tegelfasad,och utvändig renovering och ommålning
av samtliga fönster på fasad mot norr och väst. Byte av fönster på fasad mot syd.

 

Bild på Porlinsmuseet.Förstora bilden

Porslinsmuseet. Tryck på bilden för att förstora.

Bild på tegelfasaden och fönster efter renovering.Förstora bilden

Nya fönster på Porslinsmuseet. Tryck på bilden för att förstora.