Frågor och svar - Kulturhuset

Här hittar du frågor och svar om kulturhuset i porslinsfabriken.
Vi uppdaterar frågorna löpande.

Kulturhuset i porslinsfabriken

Vad kommer Kulturhuset att innehålla för verksamheter?

Bibliotek, multifunktionella lokaler för dans, drama, teater, skapandeverksamhet, möteslokaler för studier och föreningsliv.

Kommer kommunens kultur-och föreningsliv att få vara med och utforma Kulturhuset?

Ja. Innehållet i kulturhuset kommer utformas tillsammans med föreningslivet och kulturlivet i Värmdö.

Finns det möjlighet för medborgare att tycka till om innehållet?

Ja, det finns redan nu möjlighet att tycka till via projektets fråge-/synpunktslåda. Den 1 februari 2024 hålls en dialog på Gustavsbergsteaern kl. 18.00 dit alla är välkomna.

Hur blir utemiljön omkring Porslinsfabriken?

Kommunen har antagit en målbild 2030 för Gustavsbergs hamn som kommer ligga till grund för utvecklingen av utemiljön i hamnen.

Vad händer med kulturhuset efter 15 år?

Hyreskontraktet löper under 15 år, därefter finns möjlighet till omförhandling.

Tidplan

Hur ser tidplanen ut, när öppnar Kulturhuset för allmänheten?

Efter att Landia färdigställt sina arbeten kommer kommunens entreprenad att starta. Då Landias arbeten är komplexa kan vi idag inte säga exakt när tillträde till lokalerna kommer ske. Så fort tillträde har skett kommer en uppdaterad tidplan tas fram och preliminärt invigningsdatum för kulturhuset att presenteras.

Hur ser Landias tidplan ut?

Landia erhöll bygglovet sensommaren 2021, därefter pågår deras arbeten med tekniska installationer, stomme, tak och fasader fram till årsskiftet 2022/2023 för det som kommer bli kulturhuset. Under 2023 kommer kommunens och Landias byggentreprenader att pågå parallellt.

Ekonomi

Vad kommer Kulturhuset att kosta?

Genomförandekalkyl arbetas fram under våren 2022.

Vad betalar kommunen för hyra?

5 376 000 SEK per år.

Produktion

Hur kommer verksamheter och boende omkring Porslinsfabriken att påverkas under produktionen?

Den största påverkan kommer från arbetena med stomme, tak och fasad som utförs av Landia.

Övrigt

Vem ska vi ställa våra frågor till?
Ni är välkomna att kontakta oss på varmdo.kommun@varmdo.se så ser vi till att rätt fråga hamnar hos rätt person.