Salamander

Större vattensalamander har påträffats på tomten i två våtmarker på fastigheten. Förskolan berörs inte direkt men däremot den parkeringsyta, idrottshall och skola som ska byggas på samma fastighet.

Större vattensalamander.

Större vattensalamander har påträffats i de två våtmarkerna på fastigheten. Förskolan berörs inte direkt men däremot den planerade parkeringsytan, idrottshall och i viss utsträckning skolan som ska byggas på samma fastighet. I samband med att större vattensalamander upptäcktes har kommunen genomfört inventeringar och analyser hur den befintliga populationen på skoltomten inte ska ta skada av den byggnation som föreslås. Kommunen har samrått ärendet med länsstyrelsen eftersom större vattensalamander är en skyddad art enligt artskyddsförordningen. Länsstyrelsen har därefter beslutat att kommunen ska genomföra skyddsåtgärder för att kunna lägga igen befintliga våtmarker.

Skyddsåtgärderna består i att kommunen ska anlägga två nya våtmarker i närområdet. Om två år ska Värmdö kommun kunna visa att vattensalamandrarna trivs i de nya dammarna genom att de föryngrar sig. Just nu utreder kommunen placering av de nya dammar och hur de ska fungera på bästa sätt. Under sommar/hösten 2019 planeras dammarna att anläggas. Det finns inga hinder för att förskolan ska byggas utifrån länsstyrelsens beslut.

Frågor?

Om du har frågor om hur vi hanterar salamandrarna på skoltomten är du välkommen att kontakta fastighetsavdelningen på telefon 08-570 470 00. Du kan också mejla till fastighetsenheten@varmdo.se eller varmdo.kommun@varmdo.se