Trafiklösning Charlottendal

Trafiklösningen för skoltomten i Charlottendal ska tillgodose den kommande idrottshallens behov av parkeringsplatser, personalparkering och hämta- och lämnaslinga till Charlottendals förskola, områdets behov av sammanlänkande gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Utgångspunkten för trafiklösningen är att trafikbelastningen på Charlottendalsvägen inte höjs till följd av byggnationerna på skoltomten. Trafiklösningen kommer att vara klar i sin helhet till sommaren 2021.

För mer information

Om du har frågor om projektet så är du välkommen att kontakta oss via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se

Björn Hedin, projektchef fastighetsavdelningen
Therese Timmas, projektledare fastighetsavdelningen