Verksamheterna

I kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken kommer ett antal kommunala och föreningsdrivna kulturverksamheter att samlas.

Det är bland annat Biblioteket, kulturskolans skapande verksamhet, Ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs porslinsmuseum och Gustavsbergs Konsthall.

Samverkan och synlighet

Biblioteket kommer att få en fördubblad yta jämfört med idag vilket ger möjlighet till utökad verksamhet. Det kommer att finnas en stor barnavdelning, plats för ungas läsande, många studierum samt givetvis ytor för alla vuxna samt tillgång till digital utrustning. En stor fördel är att biblioteket samlas på ett plan och blir tillgängligt för alla.

Ungkulturhuset Gurraberg kommer in i ett sammanhang med andra kulturverksamheter som man kommer att kunna samverka med. Gurraberg kommer också att bli mer synligt och målgruppen får lättare att hitta hit.

Fler kan ta del av

De nya lokalerna för skapande verksamhet som dans, drama, cirkus, musik, keramik, bild och foto innebär att fler barn och unga kommer att kunna ta del av kulturskolornas utbud. Närheten till porslinsmuseet och konsthallen har också betydelse för elever i bild och form. I hörsalen får eleverna som spelar och dansar möjlighet att visa upp vad de lärt sig. Även för studieförbund, föreningar, seniorer med flera kommer lokalerna att vara tillgängliga.

Museum och konsthall i markplan

En av de mest anrika porslinssamlingarna i landet finns på Gustavsbergs porslinsmuseum. Nu kommer verksamheten att flytta till Porslinsfabriken. Museet får större yta vilket innebär att mer av samlingarna kommer att kunna visas. Nu finns också chansen att skapa en ny integrerad basutställning som också berättar om liv och arbete i brukssamhället Gustavsberg.

Gustavsbergs Konsthall kommer att placeras intill porslinsmuseet och få lokaler som är anpassade för verksamheten och som ligger i markplan.

Mötesrum och informationscenter

Kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken ska dessutom inrymma en hörsal med plats för 120 sittande i teleskopläktare och ett café ansluter till övriga publika ytor där också en öppen scen är placerad. Vidare finns möteslokaler, matsäcksrum som främst är till för förskolegrupper och skolklasser, butik, kommersiella verksamheter, möjlighet för exponering av konst, kommunalt showroom och informationscentret Visit Värmdö.

Byggnaden

Den gamla hushållsporslinsfabriken, vars totala yta utgörs av cirka
10 000 kvadratmeter, är i nuläget uthyrd till cirka 50 procent. Gustavsbergs Porslinsfabrik har fortsatt porslinstillverkning i delar av byggnaden och fabriken är idag Sveriges enda aktiva porslinsfabrik.

Den del som under senare år bland annat nyttjats som mässhall, utgörs av cirka 9000 kvadratmeter och det är denna del som kommer att inrymma kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken. Byggnaden uppfördes 1948 och bedöms vara i stort behov av totalrenovering vilket bland annat innefattar renovering av VA-ledningar, tak, fönster, hissar och tekniska installationer.

Unik miljö

Själva rummet i den gamla industribyggnaden blir en del av upplevelsen och skapar en annorlunda och helt unik miljö. En miljö där det speciella kommer att tas tillvara som rumshöjden och sågtandstaket med sitt ljusinsläpp.

Utemiljön

I samband med ombyggnaden kommer utemiljön att iordningställas i anslutning till de tre entréerna. Den igensatta gång som finns mellan Porslinsfabriken och angränsande byggnader i norr kommer att öppnas upp. Syftet är att öka tillgängligheten och trivseln. Det kommer också att ges plats för en uteservering och cykelparkering.