Idrottshall

Skissförslag med placering av idrottshall och parkering under förstudiearbetet. Beslut om idrottshallen tas i kommunstyrelsen i maj.

I den förstudierapport som tagits fram föreslås idrottshallen vara en fullstor idrottshall med en budosal samt ha en läktarkapacitet på cirka 270 personer.

Projektet bedrivs i samverkan med Värmdö kommuns strategiska partner Arcona.

Frågor?

Om du har frågor om idrottshallen är du välkommen att kontakta fastighetsavdelningen på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se