Projekt Kattholmen

Nu startar renoveringen av Kattholmen!

Kattholmen har under de senaste åren utvecklats till att bli en samlingsplats för Värmdöborna och gästhamnen är ett uppskattat besöksmål för båtmänniskor från hela Stockholms skärgård. Planerna på en restaurang i det gamla elverket har funnits med länge, och från och med sommar 2020 öppnar en restaurang med ägaren Daniel Arlycke i spetsen.

Sen oktober månad har renoveringen av Kattholmen pågått för fullt. Vi som arbetar med projektet har under lång tid sett fram mot detta för att omsätta all tid och energi som lagts ner vid planering och projektering till att börja renovera byggnaden. Renoveringen genomförs i samverkan med entreprenören Arcona och restauratören Daniel Arlycke. Fokus kommer att ligga på kulturmiljön vid utformning av lokal och närliggande ytor.

Pågående arbete

Arbetena på Kattholmen flyter på enligt plan, dessvärre har det visat sig att taken var uttjänta och tvungna att bytas ut i sin helhet. Detta har hanterats under julhelgerna för att inte tappa tid. Med nya tak på huset så fortlöper arbeten invändigt med följande moment under nästkommande veckor:

  • Fläktrummets installationer påbörjas.
  • Fönster levereras under vecka 7, montaget beräknas pågå i 3 veckor.
  • Golven inne i restaurangen och storkök är gjutna och installationer påbörjas.
  • Installatörernas arbeten kommer att intensifieras under kommande veckor och deras arbeten fortlöper under cirka 2 månader.

Utvändigt så har vi installerat teknisk försörjning till fastigheterna, i samband med detta så har vi även förberett med fjärrvärme in till grannfastigheten.

Längre fram kommer lokalen anpassas för restaurangverksamhet. Byggnaden kommer även på sikt att få en tillbyggnad i form av ett orangeri.

Under renoveringen kan en del störande arbeten uppstå - främst transporter till och från arbetsplatsen, men även buller från rivningen. Vi beklagar de störningsmoment som renoveringen av elverket kan medföra och uppskattar ert tålamod!

Kontakt

Har du frågor kopplat till projektet är du välkommen att kontakta fastighetsenheten på fastighetsenheten@varmdo.se.