Projekt Kattholmen

Gamla Badhuset ska nu få en ansiktslyftning. Fastigheten är från 1916 och har ett stort renoveringsbehov utvändigt. Allt ska vara färdigställt till i slutet av november 2024.

Foto av badhuset framifrån. Gul tegelbyggnad med årtalet 1916.

Gamla Badhuset.

Gamla Badhuset på Kattholmen hyrs av Gustavsbergs marincenter/Värmdö motorteknik och Bravolins redovisning. Fastigheten ägs av Värmdö kommun som nu har beslutat att renovera fastigheten exteriört under 2024. Vid renovering kommer åtgärder på fasad, fönster, tak och dörrar genomföras samt enstaka invändiga åtgärder såsom installation av fjärrvärme.

Syftet med renoveringen är att i enlighet med gällande lagstiftning bibehålla och förlänga
byggnadens ekonomiska och fysiska livslängd samt att bevara dess kulturhistoriska värde.

Foto på badhuset från sidan.

Badhuset från sidan