Projekt Kattholmen

Kattholmen har under de senaste åren utvecklats till att bli en samlingsplats för Värmdöborna och gästhamnen är ett uppskattat besöksmål för båtmänniskor från hela Stockholms skärgård.

Planerna på en restaurang i det gamla elverket har funnits med länge, och sommaren 2020 öppnade restaurang Kattholmen med ägaren Daniel Arlycke i spetsen.

Sen oktober 2019 har renoveringen av Kattholmen pågått för fullt fram till dess att restaurangen öppnade sommaren 2020. Vi som arbetade med projektet hade under lång tid sett fram mot att omsätta all tid och energi som lagts ner vid planering och projektering till att börja renovera byggnaden. Renoveringen genomfördes i samverkan med entreprenören Arcona och restauratören Daniel Arlycke, fokus var kulturmiljön vid utformning av lokal och närliggande ytor.