Projekt Kattholmen

Nu startar renoveringen av Kattholmen!

Kattholmen har under de senaste åren utvecklats till att bli en samlingsplats för Värmdöborna och gästhamnen är ett uppskattat besöksmål för båtmänniskor från hela Stockholms skärgård. Planerna på en restaurang i det gamla elverket har funnits med länge, och från och med sommar 2020 öppnar en restaurang med ägaren Daniel Arlycke i spetsen.

Sen oktober månad har renoveringen av Kattholmen pågått för fullt. Vi som arbetar med projektet har under lång tid sett fram mot detta för att omsätta all tid och energi som lagts ner vid planering och projektering till att börja renovera byggnaden. Renoveringen genomförs i samverkan med entreprenören Arcona och restauratören Daniel Arlycke. Fokus kommer att ligga på kulturmiljön vid utformning av lokal och närliggande ytor.

Pågående arbete

Vi har rivit delar av staketet runt Elverket allt eftersom arbetena med fönster och fasad färdigställts. Orangeriets stålstomme samt tak är på plats, de invändiga installationerna är i stort sett klara, målningsarbeten och övriga ytskikt pågår, lastintag och entré är gjutet. Kvarstående arbeten:

  • Orangeriets glas måttas, tillverkas och monteras under maj-månad.
  • Flytspackling av golv, montage innerdörrar, färdigställande av ytskikt, belysning.
  • Storköksleverans och montage.
  • Samordnad provning av alla installationer.
  • Slutbesiktning och slutsamråd

Corona har tyvärr påverkat en del leveranstider, framför allt vad gäller inredning. Preliminärt räknar restaurangen kunna öppna vecka 27.

Under renoveringen kan en del störande arbeten uppstå - främst transporter till och från arbetsplatsen, men även buller från rivningen. Vi beklagar de störningsmoment som renoveringen av elverket kan medföra och uppskattar ert tålamod!

Kontakt

Har du frågor kopplat till projektet är du välkommen att kontakta fastighetsavdelningen på fastighetsenheten@varmdo.se.