Projekt Kattholmen

Nu startar renoveringen av Kattholmen!

Kattholmen har under de senaste åren utvecklats till att bli en samlingsplats för Värmdöborna och gästhamnen är ett uppskattat besöksmål för båtmänniskor från hela Stockholms skärgård. Planerna på en restaurang i det gamla elverket har funnits med länge, och från och med sommar 2020 öppnar en restaurang med ägaren Daniel Arlycke i spetsen.

Sen oktober månad har renoveringen av Kattholmen pågått för fullt. Vi som arbetar med projektet har under lång tid sett fram mot detta för att omsätta all tid och energi som lagts ner vid planering och projektering till att börja renovera byggnaden. Renoveringen genomförs i samverkan med entreprenören Arcona och restauratören Daniel Arlycke. Fokus kommer att ligga på kulturmiljön vid utformning av lokal och närliggande ytor.

Pågående arbete

Vi har nu under veckorna fokuserat på fasaden och restaurerat pilastrarna på fasaden, Graniten som skall ligga uppepå kommer under vecka 48 att återmonteras. Det är gynnsamt väder och temperaturen är under frost vilket gör att vi kan arbeta med fasaderna och återställa så mycket som möjligt. Vi har även arbetat med tak och tilläggsisolerat dessa, nu återstår bandtäckningen på högdelstaket.

Samtliga fönster är demonterade och skickade till fabrik för av mallning och tillverkning av nya.

Vi har sökt om utvidgning av arbetsområdet för att påbörja schaktarbetena till fastigheten. Den nya avspärrningen hoppas vi börjar gälla under vecka 48, 

Rivningsarbeten inne i lokalen fortlöper enligt plan. Håltagning av väggar samt växlingar har påbörjats.

  • Vecka 47 fortsatt rivning av tak, murning av fasader uppbyggnad av dörrhål.
  • Vecka 48 rivningsarbeten inne i huset med undertak samt bilning i väggar.
  • Vecka 49 spårningsarbeten i platta på mark för installationer påbörjas och fortlöper under 14 dagar.
  • Vecka 50 installationer i golv, detta arbete kommer att ta cirka 3 veckor.
  • Vecka 51 innerväggar monteras och installationer kommer att påbörjas. Markarbeten påbörjas.

Tidplanen kommer att uppdateras löpande.

Längre fram kommer lokalen anpassas för restaurangverksamhet. Byggnaden kommer även på sikt att få en tillbyggnad i form av ett orangeri.

Under renoveringen kan en del störande arbeten uppstå - främst transporter till och från arbetsplatsen, men även buller från rivningen. Vi beklagar de störningsmoment som renoveringen av elverket kan medföra och uppskattar ert tålamod!

Kontakt

Har du frågor kopplat till projektet är du välkommen att kontakta fastighetsenheten på fastighetsenheten@varmdo.se.