Projekt Kattholmen

Kattholmen har under de senaste åren utvecklats till att bli en samlingsplats för Värmdöborna och gästhamnen är ett uppskattat besöksmål för båtmänniskor
från hela Stockholms skärgård.

Många mindre projekt har utförts på Kattholmen under sommaren och hösten 2021.

För att förbättra tillgänglighet och arbetsmiljö har fem nya parkeringar skaptas vid infarten Kattholmen.

Dessutom har ett nytt skärmtak över entrén till Restaurang Kattholmen och ett nytt tak med spaljévägg över lastkajen mellan Elverket och Badhuset byggts.

Bild på Restaurang Kattholmen med det nya skärmtaket.

Nytt skärmtak


Gästhamnen får en ny separat ingång till tvättstuga i Café-byggnaden.

För en hållbar hantering av avfall och miljöförligt avfall har en ny spolplatta med reningsverk byggts på varvsområde bakom Badhuset, Arcona Yachts.

Även sophuset/teknikbyggnaden har byggts ut.

Planerna på en restaurang i det gamla elverket har funnits med länge, och sommaren 2020 öppnade restaurang Kattholmen med ägaren Daniel Arlycke i spetsen.

Renoveringen av Kattholmen har pågått för fullt fram till dess att restaurangen öppnade sommaren 2020. Vi som arbetade med projektet hade under lång tid sett fram mot att omsätta all tid och energi som lagts ner vid planering och projektering till att börja renovera byggnaden. Renoveringen genomfördes i samverkan med entreprenören Arcona och restauratören Daniel Arlycke, fokus var kulturmiljön vid utformning av lokal och närliggande ytor.

Bild på Kattholmens nya parkeringsplatser.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.