Projekt Kattholmen

Kattholmen har under de senaste åren utvecklats till att bli en samlingsplats för Värmdöborna och gästhamnen är ett uppskattat besöksmål för båtmänniskor
från hela Stockholms skärgård.

Många mindre projekt kommer utföras på Kattholmen nu under sommaren och hösten 2021.

Arbetet planeras starta under slutet av juni 2021, förutsatt att bygglov och upphandling beviljas.

För att förbättra tillgänglighet och arbetsmiljö kommer fem nya parkeringar skapas vid infarten Kattholmen.

Dessutom ska ett nytt skärmtak över entrén till Restaurang Kattholmen och ett nytt tak med spaljévägg över lastkajen mellan Elverket och Badhuset byggas.

Gästhamnen får en ny separat ingång till tvättstuga i Café-byggnaden.

För en hållbar hantering av avfall och miljöförligt avfall kommer en ny spolplatta med reningsverk byggas på varvsområde bakom Badhuset, Arcona Yachts.

Även sophuset/teknikbyggnaden kommer att byggas ut.

Planerna på en restaurang i det gamla elverket har funnits med länge, och sommaren 2020 öppnade restaurang Kattholmen med ägaren Daniel Arlycke i spetsen.

Sen oktober 2019 har renoveringen av Kattholmen pågått för fullt fram till dess att restaurangen öppnade sommaren 2020. Vi som arbetade med projektet hade under lång tid sett fram mot att omsätta all tid och energi som lagts ner vid planering och projektering till att börja renovera byggnaden. Renoveringen genomfördes i samverkan med entreprenören Arcona och restauratören Daniel Arlycke, fokus var kulturmiljön vid utformning av lokal och närliggande ytor.