Projekt Tornhuset

Tornhuset har ett stort renoveringsbehov utvändigt. Fastigheten är från 1898. Renovering är påbörjad och allt ska vara färdigställt till i slutet av november 2024.

Foto av Tornhuset från vattnet.

Tornhuset från Farstaviken.

Tornhuset hyrs idag av fyra hyresgäster Delseilus konditori, Villeroy&Boch, Kontorshotellet och Sköna Ting. Fastigheten ägs av Värmdö kommun som nu har beslutat att renovera fastigheten exteriört under 2024. Vid renovering kommer åtgärder på fasad, fönster, tak och dörrar genomföras samt enstaka invändiga åtgärder.

Syftet med renoveringen är att i enlighet med gällande lagstiftning bibehålla och förlänga byggnadens ekonomiska och fysiska livslängd samt att bevara dess kulturhistoriska värde.

Foto med människor och hästar framför entrén till Tornhuset.

Entré Tornhuset i början av 1900-talet.

Gustavsbergsfabrikens administrativa och representativa byggnader samt flera magasin gavs påkostade och dekorativa utformningar. Huvudkontoret med sitt karaktäristiska torn uppfördes 1898 i nyrenässansstil i rött tegel. Förutom kontor fanns väntsal för båttrafiken, tullstation, lokaler för post och tele och utställningslokaler för porslinsfabrikens produkter i byggnaden.