• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Trafiklösning Charlottendal

Trafiklösningen för skoltomten i Charlottendal ska tillgodose förskolans olika behov av parkeringsplatser.

Trafiklösningen för skoltomten i Charlottendal ska tillgodose förskolans behov av personalparkering, parkeringsplatser till idrottshallen, slinga för att lämna och hämta vid förskolan, områdets behov av sammanlänkande gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

För mer information

Om du har frågor om projektet så är du välkommen att kontakta oss via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se

Björn Hedin, projektchef fastighetsavdelningen
Therese Timmas, projektledare fastighetsavdelningen