Kommunens vägar och  kommunal belysning

Värmdö kommun ansvarar för omkring fyra mil väg, bland annat Gamla Skärgårdsvägen, Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen och Skeviksvägen. Övriga vägar inom kommunen sköts av Trafikverket eller olika vägföreningar.

Belysning längs kommunala vägar, i kommunala parker, på vissa skolgårdar och idrottsanläggningar sköts av kommunen.

Det är ägaren till respektive väg som ansvarar för underhållet. Aktuella vägarbeten inom Stockholmsområdet publiceras regelbundet av Trafikverket.

Kommunen har ett övergripande ansvar för den långsiktiga strategiska trafikplaneringen i Värmdö. Några pågående projekt under 2013 och framåt är vägfärja mellan Värmdö och Vaxholm och ny Skurubro.

Belysning längs kommunala vägar

Belysning längs kommunala vägar, i kommunala parker, på vissa skolgårdar och idrottsanläggningar sköts av kommunen. Sammanlagt rör det sig om uppåt 3 000 belysningspunkter. Lamporna kontrolleras regelbundet, men anmäl gärna trasiga lampor till kommunen. Kommunala lyktstolpar är märkta med en numrerad dekal.

Felanmälan av lyktstolpar

Ange gärna numret som finns på de kommunal lyktstolparna och klicka på Anmäl fel på kommunens hemsida, kontakta servicecenter på varmdo.kommun@varmdo.se eller
08-570 470 00.

För annan belysning än numrerade kommunala lyktstolpar ansvarar enskilda vägföreningar.

Belysningspunkter på webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väghållare i kommunen?

Kommunen ansvarar för framkomligheten på cirka fyra mil väg året runt. Övriga väghållare i Värmdö kommun är Trafikverket, privata vägföreningar eller samfälligheter.

Relaterad information

De större trafiklederna ägs av Trafikverket.

Länk till mer information om Trafikverkets pågående och
kommande projekt


Kartan visar vägar i Värmdö och huvudmannaskapet. Cykelvägarna är kommunens, medan bilvägarna delas mellan stat, kommun och enskilda föreningar. Länken går till en interaktiv karta.

Klicka på kartan, så kan du se vem som ansvarar för vilken väg i kommunen.