Kommunens vägar och  kommunal belysning

Värmdö kommun ansvarar för omkring fyra mil väg, bland annat Gamla Skärgårdsvägen, Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen och Skeviksvägen. Övriga vägar inom kommunen sköts av Trafikverket eller olika vägföreningar.

Belysning längs kommunala vägar, i kommunala parker, på vissa skolgårdar och idrottsanläggningar sköts av kommunen.

Det är ägaren till respektive väg som ansvarar för underhållet. Aktuella vägarbeten inom Stockholmsområdet publiceras regelbundet av Trafikverket.

Kommunen har ett övergripande ansvar för den långsiktiga strategiska trafikplaneringen i Värmdö. Några pågående projekt under 2013 och framåt är vägfärja mellan Värmdö och Vaxholm och ny Skurubro.

Belysning längs kommunala vägar

Belysning längs kommunala vägar, i kommunala parker, på vissa skolgårdar och idrottsanläggningar sköts av kommunen. Sammanlagt rör det sig om uppåt 3 000 belysningspunkter. Lamporna kontrolleras regelbundet, men anmäl gärna trasiga lampor till kommunen. Kommunala lyktstolpar är märkta med en numrerad dekal. Ange gärna det numret och använd formuläret för felanmälan under Självservice & blanketter eller kontakta servicecenter på varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.

För annan belysning än numrerade kommunala lyktstolpar ansvarar enskilda vägföreningar. De större trafiklederna ägs av Trafikverketlänk till annan webbplats

På webbkartan finns kommunens belysningspunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Väghållare i kommunen?

Kommunen ansvarar för framkomligheten på cirka fyra mil väg året runt. Övriga väghållare i Värmdö kommun är Trafikverket, privata vägföreningar eller samfälligheter.

Till kommunens webbkarta - kommunala vägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster