Snöröjning och
halkbekämpning

Kommunens personal kontrollerar vägar dag som natt och följer väderprognoser för att snabbt kunna rycka ut vid halka och snöfall. Fordon och maskiner kan kallas ut inom en timme.

Så plogar och halkbekämpar vi

Under perioden 15 oktober till 15 april har vi beredskap för att ploga och halkbekämpa kommunens bil-, gång- och cykelvägar, skolgårdar, förskolor och äldreboenden. Vissa ytor handskottas. Halkbekämpning med salt utförs på kommunens större kollektivtrafikvägar ner till temperaturer på minus 5–6 grader. Vid kallare temperatur används sand och grus.

Det är jourhavande arbetsledare som avgör när snöröjning eller halkbekämpning ska starta.

Viktiga vägar prioriteras, men alla vägar snöröjs efterhand. Kommunen har 12 timmar på sig att snöröja efter avslutat snöfall. Först timme 13 behandlas eventuell felanmälan som kommit in till kommunen.

Felanmäla Värmdös vinterunderhålllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kartan visar vägar i Värmdö och huvudmannaskapet. Cykelvägarna är kommunens, medan bilvägarna delas mellan stat, kommun och enskilda föreningar. Länken går till en interaktiv karta.


Väghållare i kommunen

Klicka på kartan, så kan du se vem som ansvarar för vilken väg i kommunen. Kommunala vägar är blå och kommunala gång- och cykelbanor är mörkgrön.

För aktuell vägsituation

Den aktuella vägsituationen i Stockholms län kan du se på Trafikverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster karta över väglag, vägkameror och allt annat om dagsläget på våra vägar. Väderutvecklingen kan du följa på SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tack för att du hjälper till!

Alla kommuninvånare kan bidra på något sätt genom att anpassa sig till vinterperioden. Du kan till exempel underlätta snöröjning genom att följa parkeringsregler.

Du kan

  • välja kollektivtrafiken i stället för egen bil
  • ha bra vinterdäck på din bil
  • ha med utrustning som behövs för eventuella hinder
  • ha mer tidsmarginal när det snöar och stormar
  • bära reflex när du promenerar
  • framför allt förbereda dig på att det kan inträffa situationer som har med vädret att göra.

 

Mer om din säkerhet under vintern länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhittar du på Myndigheten för Samhällsskydd- och beredskaps webbplats dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Trafikverkets Råd i vintertrafiken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster