Snöröjning och
halkbekämpning

Kommunens personal kontrollerar vägar dag som natt och följer väderprognoser för att snabbt kunna rycka ut vid halka och snöfall. Fordon och maskiner kan kallas ut inom en timme.

Så plogar och halkbekämpar vi

Under perioden 15 oktober till 15 april har vi beredskap för att ploga och halkbekämpa kommunens bilvägar, gång- och cykelvägar, skolgårdar, förskolor och äldreboenden. Vissa ytor handskottas.

Så prioriterar vi

Plogning, saltning och sandning av bussgator samt gång- och cykelvägar prioriteras före villagator. Utkallning sköts av en jourtjänst som bedömer läget baserat på väderlek och förhållandena på vägnätet.

Inom cirka fyra till fem timmar från det att plogningen har påbörjats är ambitionen att bussgator ska vara plogade medan övriga vägar ska vara åtgärdade inom 12 timmar efter avslutat snöfall. När plogningen startar kan variera, beroende på bland annat väderlek, snödjup samt prioriteringsordningen på gatorna. Sandning och saltning sker vid behov efter att man har plogat.

Prio 1

Gång- och cykelvägar samt vägar med ett stort trafikflöde, såsom bussvägar och genomfartsvägar.

Prio 2

Övriga gång- och cykelvägar, parkvägar samt lokalgator.

Så hanterar vi snövallar

När snöröjningen är färdig kör vi bort snö från platser där snöhögarna medför stora problem med sikt eller framkomlighet eller där de kan utgöra en trafikfara. Vid infarter försöker vi vinkla bort plogbladet när det går så att inte vallarna ska bli för stora. Men ibland är det tätt mellan infarterna och då kan det ändå bli en stor vall. Vi gör så gott vi kan för att minska antalet vallar framför infarter men du som är fastighetsägare får räkna med att ta bort vallen framför din egen infart.

Här lägger vi upp snön:

 • På gator och vägar utan gångbana läggs det snövallar på båda sidor.
 • Vi strävar efter att lägga upp snön mot allmänning om det går.
 • På gång- och cykelvägar strävar vi efter att lägga snön på den sida där vi inte har belysning.

Saltning och sandning av vägar

Vi halkbekämpar bussgator med salt och stenflis på övriga vägar. Halkbekämpning med salt utförs på kommunens större kollektivtrafikvägar ner till temperaturer på minus fem till sex grader. Vid kallare temperatur används stenflis. Branta vägar och vägkorsningar halkbekämpas så tidigt som möjligt.

För aktuell vägsituation

Den aktuella vägsituationen i Stockholms län kan du se på Trafikverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. karta över väglag, vägkameror och allt annat om dagsläget på våra vägar. Väderutvecklingen kan du följa på SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tack för att du hjälper till!

Alla kommuninvånare kan bidra på något sätt genom att anpassa sig till vinterperioden. Du kan till exempel underlätta snöröjning genom att följa parkeringsregler.

Hjälp till att underlätta arbetet

 • Skotta framför din egen uppfart
  Skotta framför din egen infart/uppfart och håll området vid brevlåda och soptunna fria från snö men tänk på att inte skotta ut snön på gatan.

 • Ta bort snövallen själv
  Bildas det en vall vid din infart när gatan har plogats får du själv skotta bort vallen. När vi plogar strävar vi i första hand att inte bygga stora vallar.

  Vid behov kör vi bort snö från platser där snövallar och snöhögar medför trafikfara.
 • Flytta din bil så att vi kan ploga
  När större snömängder ska tas bort skyltar vi upp 24 timmar i förväg. Då behöver du flytta din bil. Om du inte flyttar bilen, kan den behöva forslas bort och du får betala böter och bortforslingsavgift.

 • Ställ inte soptunnan i vägen för plogbilen
  När det har snöat − tänk på att inte ställa din soptunna utanför tomtgränsen så att den står i vägen för plogbilen. Sopbilen har en räckvidd på två meter när den ska tömma soptunnan.

 • Beskär buskar och träd
  Du som tomtägare kan hjälpa till med att ta bort grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter för att underlätta snöröjningen.

  Läs mer på sidan Håll sikten fri nedan:

  Håll sikten fri

Du kan också:

 • välja kollektivtrafiken i stället för egen bil
 • ha bra vinterdäck på din bil
 • ha med utrustning som behövs för eventuella hinder
 • ha mer tidsmarginal när det snöar och stormar
 • bära reflex när du promenerar
 • framför allt förbereda dig på att det kan inträffa situationer som har med vädret att göra.

Vid omfattande snöfall

Vid ett mer omfattande snöfall informerar vi under kontorstid via kommunens sociala medier via Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Följ oss gärna här.

Det tar tid att snöröja – felanmäl inte för tidigt

 • Vi tar emot din felanmälan så snart vi kan men det tar i regel cirka 12 timmar att snöröja hela kommunen från det att plogning startar. Först därefter kan vi ta emot och hantera din felanmälan. Om du upplever att din gata inte har plogats enligt ovan kan du själv göra en felanmälan där du anger exakt adress

Andra som snöröjer i Värmdö

 • Kommunen ansvarar för att snöröja kommunala vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar och trappor. Värmdö kommun består till stor del av enskilda föreningar som själva ansvar för att att snöröja och halkbekämpa sina vägar. De stora huvudlederna ansvarar Trafikverket för. Kontakta Trafikverket om du behöver felanmäla något på deras vägar.
 • Klicka på kartan, så kan du se vem som ansvarar för vilken väg i Värmdö.
Kartan visar vägar i Värmdö och huvudmannaskapet. Cykelvägarna är kommunens, medan bilvägarna delas mellan stat, kommun och enskilda föreningar. Länken går till en interaktiv karta.

Klicka på kartan, så kan du se vem som ansvarar för vilken väg i kommunen.

Relaterad information

Mer om din säkerhet under vintern hittar du på Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) och Trafiken.nu/Stockholm, se länkar nedan.

dinSäkerhet.se (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Trafiken.nu/Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.