TA-planer och schakttillstånd - om att lägga ledningar i kommunal mark

All grävning som behöver göras i eller vid en gata eller ett parkområde måste göras så att minsta möjliga skada sker på mark och växter. Arbetena ska göras så att allmän trafik hindras så lite som möjligt och så att de boende i området störs minimalt.

1. Ta reda på vad som gäller

Kommunens riktlinjer

Kommunen vill bidra till att olika lednings- och vägarbeten samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Om underhåll av en vägsträcka eller arbeten med kommunala ledningar görs samtidigt som nya ledningar grävs ner minskar kostnaderna, liksom olägenheterna för trafikanter och boende. Det vinner alla inblandade på. Därför är alla ledningsägare skyldiga att informera kommunen om sina framtidsplaner. Kommunen informerar också regelbundet de ledningsägare man har avtal med om planerade vägarbeten.

Kommunens regler på området finns sammanfattade i Grävningsbestämmelser i allmän platsmark. En viktig utgångspunkt är att alla ledningsägare behandlas på samma sätt (konkurrensneutralitet).

Grävningsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Ledningsägare betalar en ersättning till kommunen för rätten att förlägga ledningen i marken. Ersättningen har satts så att kostnaderna ska bli så låga som möjligt för alla parter.

Ledningskollen

Ledningskollen.se är en e-tjänst som skapats för att underlätta samordning av ledningsarbeten och minska antalet avgrävningar. Du som ska gräva eller beställa ett grävningsarbete kan rita in det aktuella området på en webbaserad karta. Sedan går en fråga ut om vilka som kan ha ledningar nära platsen där du ska gräva. Du får svar inom någon vecka. Ifall ingen annan har anmält platsen som sitt intresseområde kommer svaret omedelbart.

Du som är ledningsägare kan ha nytta av tjänsten bland annat för att få rätt information om andras grävarbeten och slippa ärenden som ligger utanför dina intresseområden. Tjänsten kan också användas vid projektering och samförläggning. För att ansluta dig till ledningskollen.se ska du registrera dig och anmäla dina intresseområden. Tjänsten är gratis, både för ledningsägare och dig som ska gräva.

Till ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Områden med vägföreningar

I stora delar av Värmdö kommun, finns vägar som ägs av vägföreningar. Då är det vägföreningens styrelse du ska vända dig för att få tillstånd att gräva.

2. Markavtal

En stor del av infrastrukturen i dagens samhälle finns i ledningar under jord – från grova rör för vatten och avlopp till tunnare för bland annat datanätverkens fiberkablar. Processen för att få använda kommunägd mark för ledningarna är dock i princip likadant oavsett vilken typ av ledningar det gäller.

Först ska ett markavtal tecknas mellan kommunen och företag som vill förlägga ledningar (ledningsägaren) på allmän platsmark.

3. Kolla andra ledningar!

Innan du går vidare och ansöker om grävtillstånd ska du ta reda på ifall det finns några andra ledningar där du vill gräva. Det kan du göra via webbtjänsten ledningskollen.se. Länk till annan webbplats. Du kan läsa mer om ledningskollen i stycket ovan.

4. Ansök om schakttillstånd och TA-plan

Ledningsägaren behöver ansöka om schakttillstånd hos kommunen vilket görs på länken nedan.

Du som söker tillstånd behöver registrera dig för att få tillgång till webbtjänsten ISY Case.

Registrera dig med e-postadress och få lösenord skickat till din angivna e-post.

Testa att logga in genom att klicka på knappen "Ansök om schakttillstånd och TA-plan"

Fungerar inte inloggningen? Kontakta trafikingenjör på tekniska driftavdelningen via servicecenter 08-57047000.

Ansökan schakttillstånd och TA-plan (företag) Öppnas i nytt fönster.

Information till dig som söker schakttillstånd

I ansökan ska entreprenörens ansvarige anges. Entreprenören är ansvarig för det specifika ärendet mot kommunen som är väghållare.

Korrekt faktureringsadress och organisationsnummer ska anges i varje ansökan.

Information till dig som söker trafikanordningsplan

  • Vid ansökan om trafikanordningsplan står sökanden som ansvarig.
  • Under en pågående trafikanordning sker kommunikationen med den utmärkningsansvarige som är registrerad i ansökan.

Trafik- och fordonstaxa

Taxa 2024 , 2 MB, öppnas i nytt fönster.