Torg och allmänna platser

I Värmdö kommuns tätorter finns gator, torg och samlingspunkter. För att få driva verksamhet på dessa allmänna platser krävs tillstånd.

Allmän plats är generellt de gator, trottoarer, torg, parker och grönområden som benämns som allmän plats i detaljplanen.

Polistillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, försäljningsstånd, torgmöten, idrottsarrangemang med mera.

Kontakta även markägaren för att få tillstånd till verksamheten.

Polistillstånd offentlig plats Länk till annan webbplats.

Avgifter för upplåtande av offentlig plats

Kommunen har en fastställd taxa för upplåtande av offentlig plats.

Taxa - Upplåtelse av offentlig plats samt mobilmast allmän platsmark 2021 , 101.6 kB.


Tillstånd och regler

Torghandeln regleras av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Värmdö kommun.

Torgförsäljning

Torgförsäljning förekommer i Värmdö kommun endast på torget i Gustavsbergs centrum, mellan kiosken och konditoriet fram till Systembolaget och Coop Konsums entré.

Värmdö kommunfullmäktige beslutar varje år om torghandelsavgift exklusive moms. I mån av plats kan ideella föreningar få korttidsplats utan avgift.

Julmarknad, skärgårdsdagar och liknande som arrangeras av ideella föreningar är avgiftsfria.

Lekparker, skötsel

Värmdö kommun har allmänna lekparker i Gustavsberg, Hemmesta, Djurö, Stavsnäs och Ingarö.

Allmänna lekplatser sköts av kommunens tekniska driftavdelning. Skötseln av parkytorna innefattar gräsklippning, rensning av ogräs och plantering, vattning och annan vård av växterna. Kommunen håller också rent, tömmer papperskorgar och underhåller gång- och cykelvägar, parkmöbler, planer och lekredskap samt utrustning på utegym.

Lekparker och spontanidrott

Serveringstillstånd

Om du har för avsikt att sälja spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt på över 3,5 procent som ska drickas på försäljningsstället, måste du ansöka om serveringstillstånd. Det krävs tillstånd även när alkoholdrycker ingår i en annan avgift, till exempel entréavgift. Att bjuda på alkoholdrycker vid privata tillställningar utanför restaurangmiljö kräver inte tillstånd.

I Värmdö kommun är det socialnämnden som beslutar om serveringstillstånd på restauranger och allmänna tillställningar. Nämnden har också ansvar för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel. Dessutom är nämnden remissinstans till Svenska Spel i ansökningar om tillstånd för värdeautomater på restaurangerna. Skicka ansökan till Värmdö kommun, varmdo.kommun@varmdo.se

Serveringstillstånd