Trafik och säkerhet

I Värmdö gäller samma allmänna trafikregler som i landet i övrigt. Det finns också lokala trafikföreskrifter, till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar på olika gator och vägar.

Vill du ta reda på vilka regler som gäller i ditt närområde gå in på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hastigheten har stor betydelse för hur allvarliga konsekvenserna vid en olycka blir.

Att bli påkörd av en bil som kör i 30 km/timme motsvarar ungefär ett fall från första våningen i ett hus. Är hastigheten 50 km/timme är det som att falla handlöst från tredje våningen. Med den vetskapen vidtar Värmdö kommun ständigt hastighetsbegränsande åtgärder på vissa vägsträckor. Vi bygger också kontinuerligt ut gång- och cykelvägar i kommunen.

Under Möten, handlingar och protokoll på kommunens webbplats finns det mer information om fattade beslut i kommunen.

Möten, handlingar och protokoll