Viltolyckor

Det sker i genomsnitt mer än en viltolycka var åttonde minut i Sverige.
Vi behöver alla hjälpas åt för att minska antalet viltolyckor. Antalet kollisioner med rådjur utgör hela 88 procent av anmälda olyckor och mörkertalet är förmodligen stort.

Den vägsträcka som Nationella Viltolycksrådet rapporterar som risksträcka inom Värmdö kommun är länsväg 222 mellan Nacka och Stavsnäs. Vill du veta exakt var viltolyckorna hittills har inträffat kan du se det på en viltkarta som ständigt uppdateras av

Nationella Viltolycksrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla vilda djur är fredade enligt jaktlagstiftningen (SFS 1987:259). Om du kolliderar med ett rådjur eller annat djur är du skyldig att kontakta polisen. Påkörda djur ska tas om hand av väghållaren. På riksvägarna tar Trafikverket hand om dem, på kommunala vägar ligger ansvaret på kommunen. Djur som hittas döda på privat mark ska tas omhand av markägaren.

Minska risken för viltolycka

Hastigheten påverkar. Sänk hastigheten och var uppmärksam på omgivningen när du reser, särskilt i skymning och gryning. Respektera viltvarningsskyltar, de finns där av en anledning.

Om olyckan är framme

Om du råkat ut för en viltolycka ska du alltid ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel och märka ut platsen där olyckan skett, även om djuret inte är synbart skadat eller ligger avlidet kvar på platsen. Märk ut platsen med en viltvårdsremsa. De finns bland annat att hämta i receptionen i kommunhuset. Polisen tar hjälp av en viltvårdare som söker efter och vid behov avlivar djuret så att det slipper lida.

Vilda djur i trädgården eller i skogen

Älg, rådjur, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Har du problem med vilda djur i din trädgård eller om du stöter på ett skadat eller dött djur i skogen kan du dagtid kontakta kommunen på 08-570 470 00 så tar vi hjälp av en viltvårdare. Övrig tid ring polisen 114 14 för att få telefonnummer till viltvårdare i kommunen.

Alla markägare har ansvar att bedriva viltvård på sina marker, så även kommunen. Kommunen ansvarar också för viltvård inom detaljplanerade områden.

En viltvårdare hjälper till att hålla nere antalet djur som kan orsaka skada på egendom, exempelvis grävlingar som förstör husgrunder. Viltvårdare skrämmer bort eller avlivar djur som beter sig aggressivt. De kan också avliva skadade djur. Viltvårdare hjälper även vilda djur som fastnat i till exempel grindar, staket, bollspelsnät eller kanske fallit i en vattenfylld pool.

Karta över viltolyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ägarförhållanden Värmdös vägar Öppnas i nytt fönster.