Samrådsunderlag – tidigt skede

 

Tillgänglighetsanpassning av busshållplats Strömma kanal, väg 222 i Värmdö kommun

Trafikverket planerar för att tillgänglighetsanpassa busshållplats Strömma kanal
i riktning Sollenkroka längs väg 222 i Värmdö kommun, Stockholms län. I projektet ingår även att anpassa befintlig gångpassage med mittrefug i anslutning till busshållplatsen för att höja trafiksäkerheten och höja tillgängligheten för alla resenärer.

Samrådstid: 30 september – 20 oktober 2021.

Plats för handlingarna:


Trafikverket. Tillgängliga busshållplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underlaget finns också på Trafikverkets kontor i Solna, Solna strandväg 98 samt kommunhuset i Värmdö kommun, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg från och med den 30 september 2021.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2019/109732.

Du kan också lämna synpunkter via Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/tillgangliga_busshallplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information: Marcus Falk, projektledare, marcus.falk@trafikverket.se, 073-044 14 14.