Bredband och IT

Värmdö kommuns vision är att alla kommuninvånare och lokalt verksamma företag ska ha tillgång till funktionsduglig IT-kommunikation. Detta är en del av förutsättningarna för kommunens utbyggnad av e-tjänster inom olika områden och utvecklingen pågår kontinuerligt.

Vad är bredband?

Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Vanligast ger fiber både högre och säkrare överföringshastighet.

Hur gör jag för att få fiber till min fastighet?

  1. Börja med och gå in på bredbandskartan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Zooma in på adressen du vill ansluta
  3. Klicka på ”Hitta nätägare” i vänstermenyn och markera din fastighet
  4. Du får nu upp en cirkel med 500 m diameter som till höger i webbläsaren visar vilka nätägare som finns i närheten av ditt markerade område.
  5. Kontakta den eller de nätägare som står i rutan för att höra om de har möjlighet att ansluta din fastighet. I vissa fall får du lämna en intresseanmälan till nätägaren då de inte alltid har möjlighet att ta emot din beställning i nuläget.
  6. De flesta företag som bygger ut fiber har så kallade öppna nät. Detta innebär att du som kund själv kan välja från ett utbud vilken leverantör av tjänster som du vill ha eller vilka tjänster du vill ansluta dig till, du behöver därmed inte ha samma nätägare som du har som leverantör av tjänsten.

Bredband är ett samlingsnamn för access till internet. Grovt sett kan bredband delas upp trådbundet och trådlöst bredband. Trådlöst bredband är mobilt bredband (exempelvis genom en smartphone eller en surfplatta) eller fast trådlös anslutning (exempelvis satellit). Trådbundet bredband finns i tre former. Genom anslutning via uttaget för det fasta telefonnätet (ADSL), via uttaget för kabel-tv eller via optisk fiber. Nästan alla hushåll och företag i landet kan i nuläget få bredband via åtminstone någon av teknikerna. Många kan dessutom välja mellan flera olika alternativ för sin bredbandsuppkoppling. För att nå snabb överföringshastighet, minst 100 Mbit/s, fordras fiber, kabel-TV eller mycket goda mottagnings och kapacitetsförhållanden för 4G.

Fiber hos dig?

På bredbandskartan.se kan du se om det finns fiber där du bor, vem som är nätägare och vilka som levererar tjänster. Kartan uppdateras varje år och innehåller data från föregående år.

Ta reda på om det finns bredband i ditt område via


Bredbandskartan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämför priser

Inna du väljer leverantör kan det vara bra att jämföra och välja det bästa bredbandet för dig

Jämför - bredbandsval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Region Stockholm har utvecklat en webbaserad karttjänst för fast och mobilt bredband. Denna visar var i regionen det sker nya anslutningar, vilka områden som saknar en viss täckning samt områden där täckningen är god.

Till den webbaserade karttjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens roll

Regeringen har utformat en vision och målbild att 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbits per sekund till år 2020. Kommunen delar regeringens vision om att alla invånare och verksamma företag ska ha tillgång till bredband och utvecklingen pågår kontinuerligt. Men kommunen får inte konkurrera med den kommersiella marknaden och själv agera operatör. Däremot ger kommunen förutsättningar för bredbandsutbyggnad genom att bland annat ge råd, föra dialog med operatörer och vara behjälplig med olika tillstånd som kan komma att behövas.

Bredband på Värmdö

Inom Värmdö kommun varierar tillgången på snabb kommunikation. Länsstyrelsen stödjer i vissa fall nätutbyggnad om tillräckligt antal hushåll i ett område går samman.

Enligt kommunens bredbandsstrategi ska fibernätet med hög kapacitet kompletteras med mobila tjänster och trådlösa nät. I många mer glesbebyggda områden används mobilt bredband, 4G. Mobilt bredband innebär att en uppkoppling sker via en radiosändare till något av de mobila bredbandsnäten. Styrkan i mobilt bredband är att användaren är mindre bunden vid en specifik plats. Hastigheten och kvaliteten är dock svår att garantera eftersom tjänstens kvalitet är beroende av antal samtidiga användare och avståndet till närmaste mobilmast. I skärgården med många besökare under sommartid får det stora konsekvenser där täckningen på många håll även är dålig. Under våren 2017 kommer länsstyrelsen genomföra mätningar av täckning på det mobila nätet i skärgården. Nästa generation mobilt bredband 5G börjar byggas ut 2020.

Du som inte har tillgång till egen dator kan använda datorer på biblioteket i Gustavsbergs centrum (Runda huset). Är du ung och besöker en fritidsgård kan du använda dator där.

Hyresgäster inom VärmdöBostäder har tillgång till bredband i bostaden, medan man i privata boenden får välja egna kommunikationslösningar inom respektive bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.

Har du frågor om bredband är du välkommen att kontakta

Servicecenter på varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.