Bredbandsutbyggnad

Att ha tillgång till ett säkert och snabbt bredband är på väg att bli en förutsättning. Bredband har också stor betydelse för att kunna vara delaktig i samhället och kunna ta del av grundläggande samhällsservice. 

Marknaden och efterfrågan styr

Regeringen har utformat en vision och målbild att 95 % av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbits per sekund till år 2020. Men det byggs inte tillräckligt mycket och tillräckligt snabbt. För att visionen ska bli verklighet krävs insatser från både privata och offentliga aktörer där utgångspunkten är att den kommersiella marknaden styr utvecklingen kompletterad med offentliga insatser.

I de mer tätbebyggda områdena av kommunen har marknaden byggt ut fibernätet. Fiberutbyggnaden i mer glesbebyggda områden som till exempel i skärgården har skett genom lokala initiativ med stöd från bland annat landsbygdsprogrammet. STOKAB har byggt ut nät i Gustavsberg, och en bredbandskabel mellan de större öarna i Stockholms skärgård. Skanova har ett nät som sträcker sig från Gustavsberg till Långvik. Dessutom finns några mindre nät som andra aktörer driver.

Kommunens roll

Kommunen delar regeringens vision om att alla invånare och verksamma företag ska ha tillgång till bredband och utvecklingen pågår kontinuerligt. Men kommunen får inte konkurrera med den kommersiella marknaden och själv agera operatör. Däremot ger kommunen förutsättningar för bredbandsutbyggnad genom att bland annat ge råd, föra dialog med operatörer och vara behjälplig med olika tillstånd som kan komma att behövas.

Fiber hos dig?

Ta reda på om det finns bredband i ditt område via bredbandskartan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Därefter kan du ta reda på om det går att ansluta din fastighet genom att kontakta nätägaren eller tjänsteleverantören. Om du inte hittar någon som erbjuder bredband till din fastighet kan du starta ett lokalt bredbandsnät. Det är ett sätt att få bredbandsnät där det inte finns några kommersiella bredbandsleverantörer.

Lokala engagemang

På många håll i Värmdös skärgård är den lokala initiativförmågan för en bredbandsutbyggnad stor. På Möja har redan ett stort utbyggnadsprojekt genomförts. Nyligen har också ett bidrag på närmare 60 miljoner kronor till Stockholms skärgårdsnät AB beslutats för ett bredbandsnät som rör flera öar i Värmdö, bland annat Runmarö, Nämdö, Ornö och Harö.

I skärgården arbetar flera byalag och fiberföreningar för att bygga ut bredband. I Värmdös bor cirka 1 000 bofasta i skärgårdsområdet, men det finns inte mer än 200 permanentboende på någon av öarna. För att få stöd från landsbygdsprogrammet krävs att 200 fastboende ansluts. En förutsättning för stöd är således att ansökningar till bredbandsstöd avser större områden än enskilda öar. Det finns i dag exempel på att flera öar går ihop för en gemensam utbyggnad. Så har skett på Runmarö, Nämdö, Ornö och Harö i Värmdö och Haninges skärgård.

Har du frågor om bredband är du välkommen att kontakta:
Julia Karlsson
Samhällsplanerare
08-570 472 72
julia.karlsson@varmdo.se