Mer digital

Hur gör man egentligen när man använder digitala betaltjänster? Hur söker man efter information på Internet? Hur skaffar man en egen e-postadress? Och hur fungerar sociala medier och videosamtal?

Eventen ställs in

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer så har vi bestämt att ställa in de möten som är inplanerade gällande Mer Digital samt stänga ner våra träffpunkter för äldre. Syftet är att hindra smittan att spridas till de mest utsatta grupperna och minska takten på spridningen. Genom att minska takten på spridning skapas rätt förutsättningar för vården att hantera de sjukdomsfall som kommer in.

Kommunen arbetar nu tillsammans med Länsstyrelsen och Telia för att projektet ska kunna bli av under våren 2021. Det kommer i sådant fall ske nya anmälningsutskick via posten där man kommer ha möjlighet att anmäla sitt intresse på nytt.

Tillsvidare har Telia satt samman en Online-guide för äldre med bland annat lathundar för videosamtal och hur man laddar ner appar. Klicka på länken nedan för att nå online-guiden.

https://www.telia.se/onlineguide-for-aldre Länk till annan webbplats.

Bakgrund till projektet

Länsstyrelsen beviljades medel från Post- och telestyrelsen (PTS) för att i samverkan med skärgårdskommunerna i Stockholm och Telia driva ett utbildningsprojekt – Mer digital.

Anledningen till fokuseringen i skärgården är att äldre i skärgården är en extra utsatt grupp sett till de långa avstånden till centralort, där ofta närmsta fysiska plats för hjälp finns i form av exempelvis bibliotek, bankkontor och kommunkontor.

Utbildningskonceptet är taget från Telias satsning Mer digital som bygger på att skolungdomar från kommunens skolor erbjuds assistera i utbildningen mot ersättning från kommunen. Handledare för ungdomarna från kommunen deltar även på träffarna. Handledarna kan vara personer från olika förvaltningar inom kommunen.

logga post och telestyrelsen

Så här säger KS ordförande om projektet:

Social hållbarhet ska vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Värmdö ska vara en attraktiv kommun för alla boende oavsett ålder. Alla ska ges möjligheter till inkludering och livslångt lärande utifrån sina förutsättningar. Genom Mer Digital vill vi öka delaktigheten i samhället för Värmdös äldre. Jag välkomnar samarbetet med Telia och Länsstyrelsen och önskar deltagarna en trevlig utbildning.

Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande Värmdö