Gällande detaljplaner

Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta. Sök på detaljplanenumret.

I webbkartan kan du även se vilka områden som omfattas av detaljplan eller berörs av pågående planering.

Till kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dessa detaljplaner (DP) har fått laga kraft
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 och 2024.

2024

Strömma S7

2023

Upphävande av del av byggnadsplan bp5, Fagerholm (D251)

PFO B3 Norra Älvsala 1 (D250)

Kopparmora 2:224 m.fl

Ekvik 1:29, ändring av detaljplan

2022

 

PFO Herrviksnäs, delområde S3

PFO S6 Herrvikstomten och Strömmadal

PFO B4 Västra Älvsala Länk till annan webbplats.

2021

Siggesta 1:14, ändring av detaljplan (DP244)

2020

Torsby 1:249, del av (DP239)

Eknö 1:501 (DP240)

PFO I6 Enkärret (DP241)

Ösby 1:80 (DP242)

Stavsnäs Hamn 1:562 m.fl., hamn, boende och marina (DP243)

2019

PFO Skeviksstrand (DP236)

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten (DP237)

Ösby 1:42 m.fl. Munkmora (DP238)

2018

Stavsnäs 1:20 (DP235)

Sund 1:15 (DP235)