Gällande detaljplaner

Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta. Sök på detaljplanenumret.

I webbkartan kan du även se vilka områden som omfattas av detaljplan eller berörs av pågående planering.

Till kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dessa detaljplaner (DP) har fått laga kraft
2018, 2019 och 2020.

2020

Torsby 1:249, del av (DP239)

Eknö 1:501 (DP240)

PFO I6 Enkärret (DP241)

Ösby 1:80 (DP242)

Stavsnäs Hamn 1:562 m.fl., hamn, boende och marina (DP243)

2019

PFO Skeviksstrand (DP236)

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten (DP237)

Ösby 1:42 m.fl. Munkmora (DP238)

2018

Stavsnäs 1:20 (DP235)

Sund 1:15 (DP235)