Gällande detaljplaner

Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta. Sök på detaljplanenumret.

I webbkartan kan du även se vilka områden som omfattas av detaljplan eller berörs av pågående planering.

Till kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dessa detaljplaner (DP) har fått laga kraft
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023.


2023

Upphävande av del av byggnadsplan bp5, Fagerholm (D251)

PFO B3 Norra Älvsala 1 (D250)

Kopparmora 2:224 m.fl

Ekvik 1:29, ändring av detaljplan

PFO Norra Älvsala1 Länk till annan webbplats.

Ekvik 1:29, ändring av detaljplan Länk till annan webbplats.

2022

PFO B1 Östra Älvsala

PFO Herrviksnäs, delområde S3

PFO S6 Herrvikstomten och Strömmadal

2021

Siggesta 1:14, ändring av detaljplan (DP244)

2020

Torsby 1:249, del av (DP239)

Eknö 1:501 (DP240)

PFO I6 Enkärret (DP241)

Ösby 1:80 (DP242)

Stavsnäs Hamn 1:562 m.fl., hamn, boende och marina (DP243)

2019

PFO Skeviksstrand (DP236)

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten (DP237)

Ösby 1:42 m.fl. Munkmora (DP238)

2018

Stavsnäs 1:20 (DP235)

Sund 1:15 (DP235)