• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Gällande detaljplaner

Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta. Sök på detaljplanenumret.

I webbkartan kan du även se vilka områden som omfattas av detaljplan eller berörs av pågående planering.

Till kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dessa detaljplaner (DP) har fått laga kraft
2018, 2019 och 2020.

2020

Torsby 1:249, del av (DP239)

Eknö 1:501 (DP240)

PFO I6 Enkärret (DP241)

Ösby 1:80 (DP242)

2019

PFO Skeviksstrand (DP236)

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten (DP237)

Ösby 1:42 m.fl. Munkmora (DP238)

2018

Stavsnäs 1:20 (DP235)

Sund 1:15 (DP235)