Gällande detaljplaner

Nedan ser du detaljplaner som fått laga kraft 2018, 2019 och 2020. Samtliga gällande detaljplaner finns att hämta på webbkartan.

I webbkartan kan du även se vilka områden som omfattas av detaljplan eller berörs av pågående planering.

Webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


2020 (D239)

Torsby 1:249, del av


2019

PFO Skeviksstrand (D236)

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten (D237)


Ösby 1:42 m.fl. Munkmora (D238)

2018

Stavsnäs 1:20 (D235)

Sund 1:15 (D235)

Plantaxa

Ett förslag till taxebestämmelser har utarbetats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att förslaget ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna för uppgifterna inom plan- och bygglagens område. SKR:s förslag kan justeras med hänsyn till förhållanden i varje enskild kommun. Plantaxa för Värmdö kommun är antagen av kommunfullmäktige.

Detaljplaner där planavgift debiteras