Ösby 1:42 m.fl. Munkmora

Detaljplan Ösby 1:42 m.fl, Munkmora har fått laga kraft
2019-10-05.

Lagakrafthandlingar