Tidig dialog havs- och kustplan

Är du privatperson, medlem i en samfällighets- eller intresseförening, äger ett fritidshus eller driver ett företag och är intresserad av strategiska frågor gällande mark- och vattenanvändning i kommunens havs- och kustområde? Har du tankar på hur du tycker att kommunens skärgård ska utvecklas i framtiden? Boka in ett digitalt möte med oss som arbetar med Värmdö kommuns havs- och kustplan!

I samband med att vi drar i gång arbetet med en havs- och kustplan öppnar vi även upp möjligheten att boka in ett kortare digitalt möte med oss som arbetar med planen. Syftet med dessa möten är att i ett tidigt skede kunna fånga upp frågor som Värmdöbor, både på heltid och deltid samt företagare tycker är viktiga att beakta eller belysa i arbetet med havs- och kustplanen. Den avsatta mötestiden är 20 minuter. Anmäl dig genom att välja tid och skriva ner dina frågor i kommentarsfältet nedan.

Har du frågor om ett specifikt bygglov eller detaljplan ber vi dig kontakta kommunens bygglovsavdelning eller planavdelning. I de fall vi bedömer att de inkomna frågorna behöver besvaras av en specifik avdelning hjälper vi dig vidare att hitta rätt person att svara på din fråga. Det går också bra att bara höra av sig ifall du bara vill höra mer om arbetet om vad en havs- och kustplan är, varför vi behöver uppdatera den och hur vi jobbar med processen. Behöver du avboka ditt möte mejla oversiktsplan@varmdo.se

När du har bokat in en tid som passar dig kommer vi skicka en mötesbokning via Microsoft-Teams till dig. I denna inbjudan framgår hur du går tillväga för att ansluta till mötet samt lite råd för att det digitala mötet ska bli lyckat. Om du vill bjuda in personer från ditt grannskap, företag eller förening kan du skicka vidare mötesbokningen med länken till mötet. Vi bedömer dock att det inte bör vara fler än 7 personer på mötet för att kunna hålla bra diskussioner. Öppna upp länken till Teams i en webbläsare eller app lite innan mötet börjar.

All skriftlig kommunikation med Värmdö kommun – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling som kan komma att begäras ut. Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för hantering av personuppgifter vid din typ av ärende på varmdo.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras så kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@varmdo.se Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats.

Boka ditt möte nedan16 juni
16 juni