Inbjudan till dialogmöte om remiss

I slutet av maj skickade Länsstyrelsen ut ett förslag till föreskrifter och skötselplan för den planerade nationalparken i Nämdöskärgården på remiss.

Värmdö kommun bjuder in närboende och lokala organisationer till ett dialogmöte för att lyssna in de synpunkter och åsikter som finns om Nationalparkens föreskrifter och skötselplan. Dessa synpunkter kommer att beaktas i kommunens yttrande till Länsstyrelsen.

Var: Mötet genomförs på plats i Hembygdsgården på Nämdö 24 juni (TID?), det finns möjlighet att lyssna in digitalt.

Kostnad: ingen kostnad

Sista anmälningsdag: 18 juni

Vi uppmanar deltagare att ta del av Länsstyrelsens digitala informationsträff den 17 juni där föreskrifter och skötselplan presenteras. För mer information se www.lansstyrelsen.se/XXX Länk till annan webbplats.