Markanvisningar

En markanvisning är en ensamrätt för en byggherre att under viss tid förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bebyggelse och att genomföra avsedd bebyggelse.

Avslutade markanvisningar 2024

Bostäder Möja

Bostäder Svartsö

 

Relaterad information

Riktlinjer för markanvisningar , 391.1 kB.

Det finns mer information på sidan Lokaler och mark på företagswebben.

Lokaler och mark


Intresseanmälan vid markanvisningstävlingar

För att få information om när kommunen har en pågående markanvisningstävling fyll i formuläret nedan.

Vi samlar in företagets namn och e-post för att kunna skicka ut information till dig när kommunen har en markanvisningstävling. Informationen kommer inte användas i andra sammanhang. Om uppgifterna inte kommer att bli allmänna handlingar så gallras dom när vi använt klart dom enligt syftet. Om uppgifterna däremot blir allmänna handlingar så gallras dom enligt kommunens dokumenthanteringsplan. Vår lagliga grund är uppgifter av allmänt intresse.

Läs mer om hur dina uppgifter används här!Vilka intresseområden vill du ha information om?
Industri/handel
Industri/handel

Bostäder/samhällsfastigheter
Bostäder/samhällsfastigheter

Fält som samlas in är företagets namn och e-post adress.