Markanvisningstävling för särskilt boende Pilhamn

Invid Kolströms kanal omgiven av kulturhistorisk bebyggelse ska ett särskilt boende för äldre utformas. Pilhamn på Ingarö har, förutom flera byggnader från 1800-talet, Ingarö kyrka inpå knuten samt närhet till förskolor och kollektivtrafik

Karta på Pilhamn


Platsen för den nya bebyggelsen ligger även på gångavstånd till Brunn centrum där det erbjuds offentlig och kommersiell service. För området finns en detaljplan med utrymme för ett särskilt boende.

Markanvisning

Sista dagen att lämna in anbud till markanvisningstävlingen för särskilt boende i Pilhamn var den 10:e februari 2020. Arbete pågår nu med att utvärdera de anbud som kommit in. Beslut om tilldelning av markanvisning planeras att tas den 13:e maj 2020.

Värmdö kommun kommer att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt anbud bäst uppfyller tävlingskriterierna samt i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.


Kontakt

Har du frågor kontakta Hanna Hallbäck via mejl hanna.hallback@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.