Markanvisningstävling för särskilt boende Pilhamn

Sista dagen att lämna in anbud till markanvisningstävlingen för särskilt boende i Pilhamn var den 10 februari 2020. Efter utvärderingen utsågs Seniorgården AB till vinnare i tävlingen, vilket beslutades i kommunstyrelsen den 13 maj 2020.

Karta på Pilhamn


Information om markanvisningen

Invid Kolströms kanal omgiven av kulturhistorisk bebyggelse kommer ett särskilt boende för äldre uppföras. Pilhamn på Ingarö har, förutom flera byggnader från 1800-talet, Ingarö kyrka inpå knuten samt närhet till förskolor och kollektivtrafik

Platsen för den nya bebyggelsen ligger även på gångavstånd till Brunn centrum där det erbjuds offentlig och kommersiell service. För området finns en detaljplan med utrymme för ett särskilt boende.

Markanvisningstävlingen påbörjades den 26 november 2019. Alla byggaktörer som ansåg sig uppfylla uppställda tävlingskriterier hade möjlighet att lämna in anbud. Sista dag föra att lämna in anbud var den 10 februari 2020.

Vinnare utsedd

Seniorgården var den anbudsgivare som utsågs till vinnare i tävlingen av kommunstyrelsen den 13 maj 2020. Kommunen har tagit beslut om att teckna markanvisningsavtal med Seniorgården.

Kontakt

Har du frågor kontakta Sofia Vogel via mejl sofia.vogel@varmdo.se. Vi önskar gärna att ni i första hand kontaktar oss via mejl.