Översiktsplan för Värmdö kommun

En översiktsplan ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ger också vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Den visar också hur nationella, regionala och lokala intressen samordnats.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar samhällets utveckling på lång sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan vägledande för utvecklingen av kommunen.

Den 22 juni 2022 antog kommunfullmäktige den uppdaterade översiktsplanen för Värmdö kommun – Värmdö kommun 2035.

Ta del av planhandlingarna

Värmdö kommuns översiktsplan är digital med interaktiva kartor. Det betyder att förutom texten kan du klicka dig fram till mer information i kartorna. Det finns även flera kartlager som går att tända och släcka utifrån vad du är intresserad av.

Vill du hellre läsa planen som en pdf, finns även den även som det, men kom då ihåg att den digitala översiktsplanen innehåller mer information via olika kartlager.

Kontakt

Har du frågor om översiktsplanen?

Kontakta oversiktsplan@varmdo.se