Samråd digital dialog

Under perioden 10 maj – 4 juli är planförslaget för uppdaterad översiktsplan ute på samråd. Är du privatperson, medlem i en samfällighetsförening eller driver ett eget företag och har frågor eller funderingar kring planförslaget? Boka in ett digitalt möte med projektledarna för arbetet med att uppdatera översiktsplanen!

Med anledning av rådande omständigheter erbjuder vi kortare digitala möten med oss projektledare för arbetet med översiktsplanen. Syftet med dessa möten är att kunna svara på frågor om planförslaget som nu är ute för samråd och att fånga upp synpunkter som Värmdöbor och företagare tycker är viktiga att beakta eller belysa i arbetet med översiktsplanen. Den avsatta mötestiden är 20 minuter, vet ni redan nu vad ni vill diskutera – skriv då detta i kommentarsfältet, mejla annars frågorna till oversiktsplan@varmdo.se senast 2 dagar innan mötet så hinner vi förbereda oss.

Har du frågor om ett specifikt bygglov eller detaljplan ber vi dig kontakta kommunens bygglovsavdelning eller planavdelning. I de fall vi bedömer att de inkomna frågorna behöver svaras av en specifik avdelning hjälper vi dig vidare att hitta rätt person att svara på din fråga. Det går också bra att bara höra av sig ifall du bara vill höra mer om arbetet om vad en översiktsplan är, varför vi behöver uppdatera den, vad samråd betyder och hur vi jobbar med processen. Behöver du avboka ditt möte mejla oversiktsplan@varmdo.se

När du har bokat in en tid som passar dig kommer vi skicka en mötesbokning via Microsoft-Teams till dig. I denna inbjudan framgår hur du går tillväga för att ansluta till mötet samt lite råd för att det digitala mötet ska bli lyckat. Om du vill bjuda in personer från ditt grannskap, företag eller förening kan du skicka vidare mötesbokningen med länken till mötet. Vi bedömer dock att det inte bör vara fler än 7 personer på mötet för att kunna hålla bra diskussioner. Öppna upp länken till Teams i en webbläsare eller app lite innan mötet börjar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oversiktsplan@varmdo.se