Trygghetsboende Gustavsgården

Samhällsbyggnadskontoret har den 16 december 2014 fått uppdrag
att utarbeta förslag till detaljplan för trygghetsboende för äldre intill Gustavsgården i Gustavsberg

Trygghetsboende Gustavsgården. Ortofoto.

De röda linjerna visar planområdet

Planen möjliggör byggande av flerbostadshus i fyra våningar med cirka 40 lägenheter. Byggnaderna föreslås uppföras som så kallade punkthus som byggs samman i botten-
planet för att skapa en trygg inomhusförbindelse och möjliggöra gemensamma utrymmen.

Status i projektet

Pil Planprocess

En markanvisningstävling för trygghetsboende vid Gustavsgården genomfördes mellan
Q4 2018 och Q2 2019. Vinnande anbud lämnades av Conara Holding AB.

Kommunen har dock valt att inte fortsätta förhandlingen med Conara Holding AB.
Utredning pågår hur och i vilken form projektet ska fortsättas.

Planhandlingar Trygghetsboende Gustavsberg

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Illustrationsbild över planområdet Gustavsgården-Trygghetsboende

Bostadshusen föreslås placeras söder om Trallbanevägen, mittemot Gustavsgården. Naturmark med ekar och berghällar och parkmark med boulebanor och öppna gräsytor söder om Gustavsgården kommer att bebyggas. En gångbana kan byggas längs Trallbanevägen. Antalet allmänna parkeringsplatser i området minskar.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av Rick Hoogduyn eller Niklas Siljebrand via 08-570 470 00
eller mejla rick.hoogduyn@varmdo.se eller niklas.siljebrand@varmdo.se