Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Trafikverket Region Stockholm planerar för ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket.

Aktuell sträcka. Kartbild.

Grisslingerakan. Den aktuella vägsträckan Mölnvik - Ålstäket, väg 222.


Syfte med planarbetet

Projektet innebär att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för
oskyddade trafikanter, längs den statliga väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, även
kallad Grisslingerakan.

Trafikverket tackar för deltagandet på öppet hus den 16 maj 2019

Trafikverket hade ett samrådsmöte i juni 2018 och bjöd sedan in till öppet hus den 16 maj
där de berättade om vad som händer i projektet. Trafikverket, konsultföretaget ÅF och representanter från Värmdö kommun deltog.

Informationsblad öppet hus om Grisslingerakan  , 448.7 kB.

Pågående detaljplaner

I området har kommunen tre pågående planprojekt. Dessa samordnas med Trafikverkets arbete med vägplanen. Samordningsfrågor är bland annat vägområdets omfattning, gång- och cykelvägar, bullerskydd, in- och utfarter, cirkulationsplatser, gångportar/övergångsställen, busshållplatser samt ledningssamordning och flytt av VA-ledningar.

Kartbild sträckan Mölnvik-ÅlstäketFörstora bilden

Vid sträckan Mölnvik-Ålstäket har kommunen tre pågående planprojekt. Klicka på bilden för att förstora.

Information och ansvar för projektet

Trafikverket är väghållare för väg 222 och ansvarar för projektet. För Värmdö kommun är detta ett samordningsprojekt där kommunen granskar Trafikverkets vägplan. För mer information kring projektet och frågor hänvisar vi till trafikverkets webbplats.

Till Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.