Elevarbeten Hemmesta vattentorn

På Hemmestaskolan har elever och lärare under läsåret arbetat med gestaltningsidéer för det nya vattentornet i Hemmesta. Elevarbetena
har visats i Hemmesta bibliotek och i kommunhusets entré under juni–september.

Förvaltningen fick i uppdrag att involvera allmänheten i gestaltningen av det nya vattentornet. Därför startades ett samarbete mellan skolan i Hemmesta och samhällsbyggnadskontoret under hösten 2022 i syfte att integrera kommunens arbete med framtagande av detaljplan i skolarbetet.

Samarbetet har resulterat i många elevarbeten i bildämnet, både skulpturer, teckningar och målningar. I bildspelet nedan visas ett urval av elevarbetena.