• Vattenläcka Ingarö
    På grund av gårdagens vattenläcka på Ingarö kan det fortfarande förekomma brunt vatten.
    Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Tack för ert tålamod!

    Mer information

Torsby 1:342 Dragudden

Området ligger i Torsby.

Illustration Torsby 1:342 Dragudden

Status i planarbetet

Upphävd detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt detaljplanen för Torsby 1:342 Dragudden 
2019-03-19.

Handlingar upphävd detaljplan i mark- och miljööverdomstolen

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Övriga utredningar

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av tf planchef Andreas Dahlberg, andreas.dahlberg@varmdo.se, 08-570 470 00.