Förändringsområden där planarbete förväntas påbörjas 2021 till 2025

Ett förändringsområde är ett fritidshusområde där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent.

Kartbild PFO 2021-2025

Klicka på bilden för att förstora den.

När många människor bosätter sig permanent i fritidshusen medför det att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också efterfrågan på ett bättre boende ökar. Det är då dags att planera området för helårsboende.

Länk till PFO-områdena på kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PFO-planer som förväntas påbörjas 2021 till 2025

  • PFO Saltarö och Skärmarö
  • PFO Skälsmara och Hanskroka
  • PFO Stora Barnvik, Barnviksnäs och Tranarö
  • PFO Värmdö-Evlinge
  • Johannesdal, Ingarö
  • Lillängen, Beatelund
  • Mörtviken Ingarö
  • Ramsdalen Ingarö
  • Hedvigsberg
  • Fagerholm